AKADEMIA SUKCESU

 

***

Od 1 czerwca 2019 roku rozpoczynamy realizację projektu pn. "Akademia sukcesu". 

Projekt ma na celu podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli i dorosłych. W Projekcie uczestniczyć będą mieszkańcy Gminy Tolkmicko: 186 uczniów, 50 nauczycieli oraz prawni opiekunowie dzieci biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, przyrodnicze, językowe, ICT oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności, innowacyjności. W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Gdyni, a także wyjazd edukacyjny do Torunia. W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Zorganizujemy dla nich 40-godzinne szkolenie doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole). Działania Projektu będą również skierowane bezpośrednio do rodziców i opiekunów, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. 

Szkoły partnerskie z gminy Tolkmicko, tj. Szkoła Podstawowa w Łęczu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku oraz Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu, zostaną doposażone w szereg pomocy dydaktycznych oraz w sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji innowacyjnych zajęć. Zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjne które wzbudzą zainteresowanie, aktywność i postawę badawczą. Dzięki projektowi chcemy przekonać jego uczestników, że sukces może osiągnąć każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.

Czas realiacji projektu: 01.06.2019 - 30.09.2022

Wartość projektu: 978 445,00 zł

Projekt „Akademia sukcesu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

***

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne rozpoczęły się od października 2019 roku.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i są realizowane w czterech modułach (dopasowanych do wieku uczestników):

1) moduł matematyczny (10 godz./klasa) – to m.in. gry, zabawy rozwijające logiczne myślenie, zajęcia z wyobraźni przestrzennej, ćwiczenia z zakresu koordynacji ruchowej połączone z elementami zadań mat. w myśl zasady ruch usprawnia umysł;

2) moduł przyrodniczy (10 godz./klasa) - zajęcia rozwijają uzdolnienia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, m.in.: budowania modeli, eksperymentu (pokazu nauczycielskiego) i doświadczenia uczniowskiego, programów edukacyjnych, mikroskopu i preparatów;

3) moduł językowy (10 godz./klasa) – uczniowie podnoszą poziom znajomości języka angielskiego dzięki wykorzystaniu językowych gier edukacyjnych i gier typu escape room, przygotowaniu scenek teatralnych, oglądaniu filmów i bajek w języku angielskim itp.

4) moduł ICT (20 godz./klasa) - zajęcia z wykorzystaniem TIK, m.in. z podstaw grafiki komputerowej, obróbki zdjęć, warsztaty programowania, zajęcia z robotyki, zajęcia z tworzenia animacji filmowych, zajęcia w wirtualnej przestrzeni.

Dzięki zajęciom uczniowie zwiększają swoje umiejętności kluczowe oraz umiejętności niezbędne na rynku, w tym kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu. Zajęcia są zorganizowane w oparciu o najnowsze badania naukowców dotyczące cyfrowych tubylców – uczniów mających od urodzenia kontakt z nowymi technologiami komunikacyjnymi, którzy potrzebują innowacyjnych metod nauczania. Podczas zajęć wykorzystywane są nowoczesne i skuteczne metody pracy (m.in. odgrywanie ról, grywalizację, symulacje) oraz metody i narzędzia pozytywnie zwalidowane i wypracowane w ramach projektów PO KL w latach 2007-2013 (m.in. zajęcia nastawione na praktyczny charakter zdobywania wiedzy oraz zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, a także model motywowania nauczycieli do innowacyjności).

Podczas zajęć uczniowie otrzymują każdorazowo poczęstunek, zapewniane są również atrakcyjne materiały i narzędzia niezbędne na warsztaty oraz transport po zajęciach.

  

Więcej zdjęć tutaj --> Zajęcia pozalekcyjne

***

Pierwsze pozaszkolne zajęcia w ramach "Akademii sukcesu"

W sobotę 15 lutego w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu odbyły się pierwsze zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach projektu "Akademia sukcesu". Wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogrodziu im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz Szkoły Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W pracowniach CSE "Światowid" dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, teatralnych, plastycznych, podstaw przedsiębiorczości czy autoprezentacji. Poznały zasady savoir vivre'u oraz zasady tworzenia projektów graficznych, a także dowiedziały się, jak radzić sobie z hejtem w internecie. Podczas warsztatów powstały piękne torby i albumy na zdjęcia.
 
***

Wyjazd do Trójmiasta pełen nauki
 

4 oraz 5 marca 2020 roku uczestnicy projektu pn. "Akademia sukcesu" wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Gdyni i Gdańska. Pierwszym przystankiem w podróży dookoła świata nauki było Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, gdzie poprzez zabawę i eksperymentowanie na interaktywnych stanowiskach uczniowie mieli okazję przyswoić wiedzę z różnych dziedzin nauki. Wizyta pomogła zrozumieć otaczające ich procesy, pobudziła ciekawość świata i dostarczyła również wiele rozrywki i uśmiechu.

Drugim miejscem, do którego zabraliśmy uczestników, było Kino Helios w Gdańsku, gdzie wzięli udział w prelekcji na temat pozytywnego wpływu Internetu na rozwój edukacyjny i społeczny dzieci i młodzieży, ale również zagrożeń w sieci. Następnie uczestnicy obejrzeli film "Haker". 

 
 
***

Wyjścia edukacyjne
 
Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej jest następujące: Edukacja nie powinna zamykać się w murach szkoły, dlatego w ramach projektu zorganizowano wyjazdy edukacyjne, w tym wyjście do Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz do Activity Parku. Wartościowy spektakl, zajęcia ruchowe pobudzające pracę mózgu oraz ćwiczenia podnoszące kreatywność to dobry sposób na edukację poprzez kontakt z kulturą i formami rekreacyjnymi,a przede wszystkim zabawą.

  

***

Szkolenia dla nauczycieli

19 kwietnia 2021 roku rozpoczął się kurs dla 50 nauczycieli ze szkół podstawowych z Tolkmicka, Łęcza i Pogrodzia, wyposażający ich w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole.

Kurs obejmuje Szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania TIK w pracy z uczniami, Szkolenie pn. „Nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole” oraz Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi w małych grupach (moduł matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny oraz artystyczny).

Podczas zajęć uczestnicy poznają narzędzia multimedialne i programy umożliwiające zastosowanie ich na wszystkich przedmiotach w edukacji stacjonarnej oraz w zdalnej ,m.in. programy Mentimeter, Jambord, Padlet LearnigApps, WebQuest, Quizizz, KAHOOT, Prezi, Canva, Glogster, MindMapping, programy do przeprowadzenia burzy mózgów online oraz tworzenia filmów edukacyjnych.

Nauczyciele poznają również nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole u uczniów np. eksperyment, gry i zabawy edukacyjne, RAFT, metody sytuacyjne, mnemotechniki, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami na różnych przedmiotach.

Rezultatem szkoleń będzie stworzenie przez uczestników scenariuszy zajęć.

Gotowe scenariusze zajęć wraz z kartami pracy do pobrania poniżej. Szukaj plików zip o podanych nazwach:

1/ Scenariusze lekcji przyrodniczych

2/ Scenariusze lekcji historii

3/ Scenariusze lekcji informatyki

4/ Scenariusze lekcji język polski, plastyka

5/ Scenariusze lekcji matematyki

6/ Scenariusze lekcji języka angielskiego

  

***

Akademia dla rodziców

Wsparciem zostali objęci również rodzice. Odbędzie się 18 godz. zajęć dla każdej grupy. Program spotkań dla rodziców, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach i wspieraniu dzieci, będzie obejmował m.in. tematy:

1) Jak wspierać rozwój dziecka - dzięki spotkaniom pokażemy jak można lepiej porozumiewać się z dzieckiem, jak motywować do nauki, jak wspierać talenty i pomóc kształtować ich ścieżkę zawodową,

2) Jak współpracować ze szkołą - podczas spotkań ekspert przedstawi dobre praktyki działań rodziców w przestrzeni szkolnej, które ułatwią współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły,

3) "Poszerzanie horyzontów" - przykłady zajęć (rozwijających pasje), które każdy rodzic może przeprowadzić wspólnie z dzieckiem.

 

***

 Festiwal Kreatywności 

Kreatywne stoiska, warsztaty edukacyjne i plastyczne, twórcza scena, prelekcje oraz ekscytujące pokazy – to wszystko można było spotkać podczas Festiwalu Kreatywności 18 maja przygotowanego w ramach naszego projektu.

Festiwal udowodnił, iż kreatywność nie ma żadnych ograniczeń.  Każdy uczestnik podczas przygotowanych przez nas atrakcji doznał uczucia zaskoczenia, które pobudziło w nim kreatywność.

Część atrakcji Festiwalu Kreatywności została przygotowana przez uczniów na zajęciach pn. Idea Projekt. Uczniowie nie tylko ze szkół projektowych, ale też z elbląskich szkół podstawowych podzielili się swoimi pasjami na stoiskach fanowskich – tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest COSPLAY. Wiele atrakcji czekało również w sali widowiskowo-sportowej m.in. wystawa interaktywna przedstawiająca ciekawe zjawiska optyczne, rozgrywki online z okularami VR oraz warsztaty plastyczne. Na scenie nie zabrakło pokazów strojów cosplayowych, występów artystycznych oraz zabaw i konkursów związanych z kreatywnością.

 

GALERIA ZDJĘĆ

***

Edukacyjnie i kreatywnie na zielonej szkole

W dniach 13-15 czerwca 2022 roku uczestnicy projektu pn. "Akademia sukcesu" ze szkół podstawowych w Łęczu, Pogrodziu oraz Tolkmicku" opuścili mury szkoły, aby poszerzyć swoje horyzonty w urokliwym Chmielnie na Kaszubach. Przez trzy dni brali udział w wielu ciekawych zajęciach podnoszących kreatywność, a także często polegajacych na pracy w grupie. Lekcje języka kaszubskiego przybliżyły uczniom nieznane im informacje na temat Kaszub - historii, odmiennych zwyczajów, dialektu kaszubskiego. Zajęcia zapewniły kulturalne doznania dzięki nauce piosenki w języku kaszubskim oraz możliwości zagrania na tradycyjnych instrumentach kaszubskich.  Na uczestników czekały również zajecia kulinarne, podczas których przygotowano ciasteczka - od podstaw, więc nie obyło się bez powtórki z matematyki (waga, objętość itp.) i pracy w grupie. Dodatkowo szereg zajęć manualnych (robótki w sianie, malowanie na szkle, osikowe wyklejanki) przybliżyły uczniom rodzaje różnych technik plastycznych, ale również udowodniły, że zabawy ekologiczno-przyrodnicze mą być niezwykle wciągające, pouczające.  Ponadto uczestnicy mieli okazję odwiedzić Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie, uczestniczyć w zajęciach na basenie oraz zajęciach animacyjnych z wykorzystaniem zabaw ruchowych, gier edukacyjnych i logicznych.  

Wyjazd edukacyjny zrealizowany w ramach projektu „Akademia sukcesu“, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

 • pdf

  PLAN ZAJĘĆ POZALECYJNYCH ŁĘCZE .pdf

  pobierz
 • pdf

  PLAN ZAJĘĆ POZALECYJNYCH PORGODZIE.pdf

  pobierz
 • pdf

  PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TOLKMICKO .pdf

  pobierz
 • zip

  Scenariusze lekcji przyrodniczych.zip

  pobierz
 • zip

  Scnariusze lekcji historii.zip

  pobierz
 • zip

  Scnariusze lekcji informatyki.zip

  pobierz
 • zip

  Scnariusze lekcji język polski, plastyka.zip

  pobierz
 • zip

  Scnariusze lekcji matematyki.zip

  pobierz
 • zip

  Scneariusze lekcji języka angielskiego.zip

  pobierz
 • pdf

  Regulamin udziału i rekrutacji _Akademia sukcesu_ Aneks nr 2.pdf

  pobierz
 • pdf

  Aneks do regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie AKADEMIA SUKCESU nr 1.pdf

  pobierz
 • pdf

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie AKADEMIA SUKCESU.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne Akademia sukcesu 22.02.2020.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 29.05.2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 26.9.2020.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 20.11.2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne Akademia sukcesu 15.02.2020.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 26.06.2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 19.06.2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 12.06.2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 2.04.2022.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 10.10.2020.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 7.3.2020.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 9.10.2021.pdf

  pobierz
 • pdf

  Zajęcia pozaszkolne 3.10.2020.pdf

  pobierz
 • pdf

  Akademia sukcesu - Akademia dla rodziców.pdf

  pobierz

Zapisz się do newslettera