Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.7.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.UWAGA 1 (07.01.2021)Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.7.2020 (plik do pobrania poniżej).

UWAGA 2 (23.02.2021)

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu NP.261.7.2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w plikach poniżej.

Pliki do pobrania

 • pdf

  ogłoszenie o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 1A – wymagania wobec przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 2A – oświadczenie – warunki udziału w postępowaniu

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 2B – oświadczenie – przesłanki wykluczenia

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 4 – oświadczenie – grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 5 – wykaz dostaw

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 6 – oświadczenie – art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 7.1 – Oferta – cz. I

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 7.2 – Oferta – cz. II

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 8.1 – formularz cenowy – cz. I

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 8.2 – formularz cenowy – cz. II

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 9 – wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Informacja z otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  pobierz

Zapisz się do newslettera