Ewidentnie ważne

Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu

 dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

                                                                                         
                                  
                                             

   
                                   ORGANIZATOR:                                                          PARTNER:
                              

okres realizacji: lipiec-październik 2018 r.

Po II wojnie światowej na terenach obecnego woj. warmińsko-mazurskiego miała miejsce praktycznie całkowita wymiana ludności. Ciągłość kulturowa tych terenów została przerwana. Nowi mieszkańcy zostawiając swoje domostwa przybyli do obcej dla nich ziemi. Często wręcz nienawidzili jej poprzednich mieszkańców i próbowali zatrzeć po nich ślady, uzupełniając powstałą „kulturową lukę”, własnym dziedzictwem kulturowym. Cmentarze jako materialne ślady żyjących wcześniej na tych terenach ludzi, pozbawione opieki ulegały degradacji. Znajdujące się na nich nagrobki, w wielu przypadkach zostały bezpowrotnie utracone, stając się źródłem pozyskiwania kamienia nagrobkowego. Ówcześni mieszkańcy nie rozumieli ich znaczenia jako świadectwa przeszłości tych ziem i nie mieli szacunku dla byłych ich mieszkańców, co dodatkowo utrudniało budowanie tożsamości regionalnej. Stopniowo, na zabytkowe nekropolie, zaczęli zwracać uwagę lokalni historycy, konserwatorzy, władze lokalne, ale i zwykli mieszkańcy. Powstał Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy, 556 zabytkowych nekropolii zostało wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. W tym, w 2007 roku nieczynny cmentarz ewangelicki, zwany „starym” w Pasymiu przy ul. Kościuszki, którego istnienie potwierdzają dokumenty już z XVIII w. Do dziś dotrwało niewiele nagrobków, a stanowiąca najciekawszy obiekt, XIX wieczna kaplica grobowa rodziny Rutkowskich, znajduje się w bardzo złym stanie. Na tym najstarszym w mieście cmentarzu spoczywają ważne dla historii miasta osoby, w tym jego trzej burmistrzowie z XIX w.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Pasymia na temat wartości historycznej najstarszego w tym mieście ewangelickiego cmentarza.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

- 5-dniowe warsztaty terenowe połączone z inwentaryzowaniem i dokumentowaniem zabytkowego cmentarza i kaplicy w Pasymiu (27-31.08.2018).

- Warsztaty plastyczno-fotograficzne dla dzieci i młodzieży "Pasym - przewodnik niecodzienny" (30.08.2018).

- Spotkanie z mieszkańcami Pasymia, podsumowujące badania terenowe (30.08.2018).

- Wystawa pt. ”Dziedzictwo kulturowe Pasymia”  prezentowana w otwartej przestrzeni Pasymia (14.09.2018).

- Dwa warsztaty dla uczniów z pasymskich szkół (14.09.2018).

Zrealizowane podczas projektu materiały – zdjęcia, opisy, skany zostaną udostępnione na stronie cyfrowewm.pl. Efekty projektowej pracy będą zamieszczone na najpopularniejszym portalu skupiającym zdigitalizowane zabytki z terenu Warmii i Mazur.

GALERIE ZDJĘĆ:

Warsztaty terenowe: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/187/warsztaty-terenowe-na-fotografiach/

Warsztaty terenowe: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/188/warsztaty-okiem-fotografa/

Warsztaty terenowe: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/189/warsztaty-okiem-uczestnikow/

Europejskie Dni Dziedzictwa: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/186/europejskie-dni-dziedzictwa-w-pasymiu/

AKTUALNOŚCI:

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami terenowymi, organizowanymi przez Stowarzyszenie Jantar w projekcie "Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu" dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa” nabór wolontariuszy został, zgodnie z regulaminem, zamknięty wcześniej. Oto lista osób, które będą mogły wziąć udział w badaniach oraz lista rezerwowa:

OSOBY PRZYJĘTE : 

 1. Paulina Kulesza
 2. Dagmara Król
 3. Zuzanna Jakubowska
 4. Mateusz Osiadacz
 5. Justyna Sobotka
 6. Anna Majewska
 7. Marta Liszewska
 8. Karolina Kolaska
 9. Kinga Alina Langowska
 10. Mateusz Janicki
 11. Maciej Żmuda
 12. Weronika Przygocka

LISTA REZERWOWA:

 1. Beniamin Muszałowski
 2. Iwona Szymichowska
 3. Ewa Pisarska
 4. Maciej Rogacki
 5. Adam Brodacki
 6. Katarzyna Mich
 7. Patrycja Sudomierska
 8. Aleksandra Trawczyńska
 9. Arkadiusz Młyńczak
 10. Jerzy Miałdun

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA:

W piątek, 14 września w Pasymiu odbędą się wydarzenia wpisujące się w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Zaplanowane działania są częścią projektu, dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który miał na celu dokumentację zabytkowego pasymskiego cmentarza ewangelickiego.

Najważniejszym z nich będzie wystawa fotograficzna, na której znajdą się zdjęcia wykonane podczas warsztatów terenowych – będą na nich cmentarz i kaplica oraz prace dokumentacyjno-inwentaryzacyjnych – prezentowane w otwartej przestrzeni miasta Pasymia – na Rynku. Otwarcie wystawy odbędzie się o godz. 14.00.

Tego samego dnia, gdy nastąpi otwarcie wystawy, zaplanowane są również dwa wykłady dla uczniów z pasymskich szkół. Warsztaty dotyczyć będą dziedzictwa kulturowego oraz zastosowania nowych technologii, aby współtworzyć katalog na portalu www.otwartezabytki.pl, zbierającego i upowszechniającego wiedzę o zabytkach. Po części teoretycznej uczniowie przeniosą się do historycznego centrum Pasymia, gdzie wezmą udział w grze terenowej, mającej na celu w ciekawy i rozwijający sposób pomóc zapoznać im się z dziedzictwem kulturowym Pasymia.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ NA TROPIE KŁOBUKA. Rozszyfrowując zaklęcie dot. dziedzictwa kulturowego Pasymia z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa  w ramach projektu „Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu” znajduje się w załączonych plikach. 

Projekt "Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu" dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera