Gratulacje i podziękowania

Paweł Olechnowicz został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Grupy Lotos S.A.

Minęło już 10 lat odkąd Paweł Olechnowicz został  powołany na Prezesa Grupy LOTOS S.A. po raz pierwszy. Jesteśmy przekonani, że kolejna nominacja to dowód na to, że jego profesjonalizm ogromne zaangażowanie i doświadczenie zostały docenione. Znakomite wyczucie w sprawach biznesu sprawia, że elblążanin doskonale sprawdza się  jako menadżer i człowiek sukcesu.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych trafnych decyzji. Mamy nadzieję, że wśród nich będą i te dotyczące wspierania kultury i sztuki i że – jak zawsze – będziemy mogli liczyć na przychylność Grupy LOTOS S.A. dla naszych przedsięwzięć.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. Funkcję tę pełni od 2002 roku. Zarządza i kieruje całokształtem działalności Grupy LOTOS S.A. Pełni również obowiązki wiceprezesa zarządu ds. poszukiwań i wydobycia do czasu powołania nowego członka zarządu. Do swoich największych sukcesów w Grupie LOTOS zalicza wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych oraz udaną realizację wartego 1,5 mld EUR Program 10+, dzięki któremu gdańska rafineria zwiększyła moce przerobowe do 10,5 mln ton ropy rocznie. Wcześniej kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. W latach 1999-2000 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w ZML Kęty S.A. W latach 1990-1996 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. - ABB Zamech). Absolwent Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD w Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, w tym organizowane przez ABB kursy dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Jest inicjatorem Central Europe Energy Partners oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP, specjalistycznego think tanku, zrzeszającego firmy, instytucje i ekspertów z różnych krajów, którego celem jest wspieranie wiedzą i doświadczeniem procesów legislacyjnych w sektorze energii, w ramach wspólnej polityki UE.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera