1% na kulturę

Centrum Spotkań Europejskich Światowid przyłącza się do ogólnopolskiej inicjatywy „1% na Kulturę". Prosimy o składanie podpisów pod petycją do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wydatków państwa na kulturę.

Apel do Prezesa Rady Ministrów: - o jak najszybszą zmianę zasad finansowania kultury i edukacji kulturalnej w Polsce; - o przeznaczenie 1% budżetu państwa na kulturę do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; - o zmianę przepisów skarbowych pozwalającą na to, aby 1 % z odpisów CIT i PIT mógł być przekazywany na cele kulturalne i edukacyjne - tak jak dzieje się to z wielką korzyścią społeczną w przypadku organizacji pożytku publicznego; - o utrzymanie stałego, zapisanego w ustawie procentu na kulturę z podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych; - o przejrzystość procedur i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza o otwarte konsultacje społeczne, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi i czytelne zasady wyboru na stanowiska dyrektorskie w instytucjach publicznych.

www.obywatelekultury.pl

Podpisy zbieramy w CSE Światowid do 6 czerwca!

Anna Kleina

Zobacz również

Zapisz się do newslettera