Błyskawiczny Internet

Od dziś CSE „Światowid" ma dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci PIONIER. Porozumienie w tej sprawie podpisali dyrektor CSE „Światowid" Antoni Czyżyk i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska.

Podpisane dziś porozumienie z PWSZ daje „Światowidowi" bardzo szybki dostęp do Internetu w obie strony - mówi Antoni Czyżyk - dyr. CSE „Światowid" - Pozwoli to nam na rozwój naszych obecnych technologii cyfrowo-informatycznych. Nasze nowe pomysły na wykorzystanie multimediów będą mogły być realizowane w nowy sposób.

„Światowid" ma w planach uruchomienie Pracowni Digitalizacji. Dzięki szybkiemu łączu materiały tam zgromadzone będą dostępne szerszemu gronu odbiorców, zarówno w formie elektronicznych dokumentów, jak i plików audio i video.

Aktualnie pracujemy nad przebudową naszych stron internetowych (www.eswiatowid.pl oraz www.swiatowid.elblag.pl) - mówi Marcin Grajkowski - kier. Działu Informatycznego CSE „Światowid". - Dzięki PIONIEROWI materiały na nich zamieszczane będą wyższej jakości technicznej i będzie ich więcej. Poprawi się też jakość transmisji live. Pierwsze próby mamy już za sobą.

PIONIER jest pierwszą w Europie krajową siecią akademicką wykorzystującą własne światłowody. Przeznaczona jest do wspomagania projektów badawczych i edukacyjnych oraz wspierania inicjatyw administracji państwowej na szczeblach centralnym i lokalnym.  Obecnie całkowita długość eksploatowanych linii światłowodowych w sieci PIONIER wynosi 5375,5km. Zapewnia dostęp do zasobów światowego Internetu oraz dedykowane połączenia pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i do ośrodków za granicą.  Część światłowodu, łączącego Centrum Spotkań Europejskich z PWSZ, wydzierżawiła „Światowidowi" elbląska spółka ELMAN.

Anna Kleina

Zobacz również

Zapisz się do newslettera