Modernizacja obiektu przy Pl. Jagiellończyka

Są pieniądze na modernizację obiektu, w którym znajdują się dwie instytucje kulturalne samorządu wojewódzkiego - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" i Teatr im. Aleksandra Sewruka. Czy inwestycja ruszy zgodnie z planem zdecydują elbląscy radni już jutro, w czwartek, podczas Sesji Rady Miejskiej, na której omawiany ma być plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

Jak mówi Grzegorz Nowaczyk, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, samorząd jest gotów do dania zgody CSE „Światowid” na ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektu modernizacji, a jedyną przeszkodą jest konieczność zmiany w miejskim projekcie zagospodarowania przestrzennego.

- Przedłożyłem wniosek w tej sprawie do prezydenta i otrzymałem zapewnienie, że projekt został zmieniony i dostosowany do naszych potrzeb – mówi Grzegorz Nowaczyk. – Mamy nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 21 stycznia, projekt ten zostanie zatwierdzony i uchwalony zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jeśli to nastąpi bezzwłocznie ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację techniczną – w budżecie województwa na 2010 rok zaplanowano 1,5 mln na stworzenie ostatecznego projektu rozbudowy obiektu – a po jej zatwierdzeniu zostaną zabezpieczone środki w budżecie wojewódzkim na kolejne dwa lata na wywiązanie się z tej inwestycji.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. podniesienie i rozbudowę budynku w kierunku krytej pływalni, rozbudowę skrzydeł gmachu nad salą sportową i kinową oraz budowę osobnego wejścia i foyer Teatru od ul. Teatralnej.

Grzegorz Nowaczyk informuje, że według wstępnych założeń realizacja całej inwestycji  pochłonie ok. 35-40 mln zł i zostanie przeprowadzona w latach 2011 - 2012. Zarząd województwa będzie się również starać się o pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: J.Kozłowska-Dyrla

Zobacz również

Zapisz się do newslettera