Mamy e-busa

Centrum Kultury „Światowid” zakupił tzw. E-busa, który wyposażony jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Samochód ten będzie mobilnym punktem szkoleniowym wyposażonym nie tylko w profesjonalny sprzęt teleinformatyczny, ale i szkoleniowy.  

Dzięki e-busowi możliwa będzie realizacja szkoleń dla animatorów kultury nie tylko na terenie naszego miasta, ale także i na terenach wiejskich naszego województwa, na których nadal dostęp do najnowszych technologii jest bardzo ograniczony.

E-bus wyposażony jest m.in. laptopy z oprogramowaniem, drukarkę, serwer plików, kamerę, magnetofon cyfrowy, oprogramowanie do edycji filmów.  

Ponadto samochód ten wyposażony jest w stanowiska montażowe oraz transmisyjne, dzięki czemu wykorzystywany będzie, jako terenowa redakcja. Dziennikarze i operatorzy eswiatowid będą mogli dotrzeć w najdalsze miejsca Warmii i Mazur i realizować transmisje oraz przygotowywać reportaże.

Zakup e-busa możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera