Zapytanie ofertowe - kinowy sprzęt cyfrowy

CKiWM Światowid zaprasza do składania ofert na zakup kina cyfrowego wraz z dostawą i montażem. Szczegóły dotyczące sprzętu wraz ze specyfikacjami dostępne poniżej. Wymagany termin realizacji zamówienia: 29 grudzień 2008r.

Oferta dotyczy następującego sprzętu:

1. Ekran typu Perlux 140 z mikroperforacją o powierzchni 72m2 (dostawa i montaż);

2. Procesor kinowy cyfrowy typu CP650 wraz z CAT 790 Ex Sorround z okablowaniem (dostawa i montaż)

Zamawiającym jest:

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej ŚWIATOWID

Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

REGON: 000951445

NIP: 578-00-14-019

e-mail: sekretariat@swiatowid.elblag.pl

tel. 055 611-20-50 fax. 055 611-20-60

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę proszę przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego z dopiskiem na kopercie "oferta kina cyfrowego" lub przesłać na adres e-mail: natalia.klonowska@swiatowid.elblag.pl w pliku *.pdf. Oferta powinna zawierać pełną specyfikację techniczną proponowanego sprzętu wraz z cenami oraz szczegóły dotyczące terminów składania zamówienia i dostawy.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 17.11.2008 r. do godz. 12.00.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Natalia Klonowska nr tel.55 6112059

Do niniejszego zapytania ze względu na jego wartość nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera