Zapytanie ofertowe - sprzęt teleinformatyczny

CKiWM Światowid zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu  teleinformatycznego wraz z dostawą do zamawiającego. Szczegóły dotyczące sprzętu wraz ze specyfikacjami dostępne są w załączonych plikach. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2008 r.

Zamawiającym jest:

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej ŚWIATOWID

Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

REGON: 000951445

NIP: 578-00-14-019

e-mail: sekretariat@swiatowid.elblag.pl

tel. 055 611-20-50 fax. 055 611-20-60

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę proszę przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego z dopiskiem na kopercie "oferta sprzętu informatycznego" lub przesłać na adres e-mail: marcin.grajkowski@swiatowid.elblag.pl w pliku *.pdf. Oferta powinna zawierać pełną specyfikację techniczną proponowanego sprzętu.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 10.11.2008 r. do godz. 12.00.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Marcin Grajkowski - specjalista ds. informatyki.

Do niniejszego zapytania ze względu na jego wartość nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

załączone pliki:

http://www.swiatowid.elblag.pl/media/files/1648-46352801-11nw2008.zip

http://www.swiatowid.elblag.pl/media/files/1648-81056312-11nw2008.zip

http://www.swiatowid.elblag.pl/media/files/1648-29202493-11nw2008.zip

http://www.swiatowid.elblag.pl/media/files/1648-58203724-11nw2008.zip

Zobacz również

Zapisz się do newslettera