Nasi ratownicy

Dzisiaj pracownicy Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” wzięli udział w kolejnym szkoleniu z pierwszej pomocy.  

Szkolenie przeprowadził Claude Shaanaell Mawa Instruktor BLS/AED z Fundacji na Rzecz Rozwoju Ratownictwa Medycznego w Elblągu.

Uczestnicy zajęć poznali ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby postępowania przy najczęstszych urazach, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

Zakres szkolenia

1.      Ogólna ocena stanu chorego – ocena podstawowych funkcji życiowych czynności oddychania i krążenia oraz stanu przytomności.

2.      Ocena stopnia zagrożenia życia – rozmiarów obrażeń, urazu, stopnia utraty krwi, nasilenia bólu.

3.      Organizacja warunków udzielenia pierwszej pomocy.

4.      Zapewnianie bezpieczeństwa poszkodowanemu i ratownikowi.

5.      Pozyskanie osób do współpracy w udzielaniu pierwszej pomocy.

6.      Udzielenie pomocy przedlekarskiej zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w określonych stanach.

7.      Ocena stanu poszkodowanego pod kątem możliwości transportu do szpitala.

8.      Wezwanie pomocy lekarskiej.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera