Studenci ANS na praktykach w CSE "Światowid"

Dziś wielu młodych ludzi chce uczyć się zawodu dziennikarza. Niezbędnym etapem w szkoleniu każdego studenta będzie praktyka. Proces ten jest kompletną formą indywidualnego i praktycznego przygotowania studenta w jego specjalności. Jeśli jest w pełni przygotowany do pracy w tym obszarze, to odbycie stażu nie będzie dla niego trudne. Zapraszamy do lektury relacji Zofii Szupieniowej studentki Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z odbytych praktyk w CSE „Światowid” w Elblągu.

Wiedza praktyczna zawsze pomoże rozwijać i kształtować umiejętności zawodowe studenta, a także utrwalać otrzymane informacje teoretyczne. Poprzez praktykę student będzie mógł nabyć niezbędne umiejętności w dziedzinie wykonywanego zawodu oraz opanować niektóre metody prowadzenia działalności dziennikarskiej. Dopiero podczas praktycznego szkolenia student będzie mógł zrozumieć złożoność swojej pracy, poznać jej subtelności i cechy w prawdziwym życiu.

Jeśli chodzi o mnie, udało mi się zapoznać z działalnością CSE „Światowid”. Uczestniczyłam w zebraniach przygotowującym do zajęć dla uchodźców. Przygotowywałam materiały informacyjno-promocyjne do dystrybucji oraz materiały potrzebne do pracy w czasie zajęć z uchodźcami (karty pracy, teksty do tłumaczenia, gry, karty obrazkowe, itp.). Wymiana informacji między Polakami a obcokrajowcami jest ważna nie tylko podczas międzynarodowych konferencji i negocjacji, ale także pomaga w rozwiązywaniu wielu wspólnych problemów oraz w organizacji różnego rodzaju wydarzeń. To doświadczenie pomogło mi nauczyć się jeszcze lepiej pracować w zespole. Moje doświadczenie w pracy w zespole pokazało mi, jakie cechy mogą mieć zespoły, jak rozwija się sytuacja w różnych zespołach, jak zmienia się moje zachowanie, co decyduje o mojej produktywności, jakie cechy pomagają, a co przeszkadzają w pracy zespołowej. Umiejętność zorganizowania, zaplanowania i zmotywowania grupy pozwoliła jasno zdefiniować zadania i prawidłowo przydzielić czas pracy.

Również opiekowałam się uczestnikami zajęć: pomagałam im w różnych sytuacjach komunikacyjnych, w rozumieniu i tłumaczeniu poleceń, w czasie ćwiczeń i zadań. Służyłam pomocą w poruszaniu się po budynku. Pomagałam im w uzyskaniu potrzebnych im informacji. Pomagałam  w porządkowaniu sali i materiałów po zakończeniu zajęć.

Zapoznałam się także z wyglądem i działaniem strony internetowej. Zredagowałam informację na temat zajęć na stronę internetową. Dokonałam jej korekty i adiustacji. Praca na stronie internetowej pomogła mi nauczyć się, jak pracować ze stronami internetowymi i programami.

Praktyki były dla mnie cennym doświadczeniem. Wymagały ode mnie zaangażowania, empatii w relacjach z uchodźcami a jednocześnie szybkiej reakcji w różnych sytuacjach. Przede wszystkim nauczyłam się otwartości w rozmowach z innymi ludźmi, usprawniłam swoje umiejętności komunikacyjne, co jest potrzebne zarówno w pracy dziennikarza, jak i w działaniach promocyjnych.

Zofia Szupieniowa

I rok filologii polskiej (specjalność dziennikarstwo i nowe media)

Zobacz również

Zapisz się do newslettera