Światowid od nowa

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zakończył największą w swojej historii inwestycję infrastrukturalną. Wszystko po to, aby widzowie, uczestnicy, odbiorcy oferty instytucji mogli w jeszcze większym stopniu uczestniczyć w życiu kulturalnym przygotowywanym przez Światowid.

 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od lat jest miejscem gdzie kultura jest zawsze najważniejsza. Nie jest to tylko placówka kultury w nowoczesnym pojęciu, ale też instytucja o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym.

 

Przez te wszystkie lata, „Światowid” był organizatorem i kreatorem kulturalnego życia Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Instytucja realizuje także wiele projektów czy wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. „Światowid” od lat przygotowuje m.in. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, jest odpowiedzialny za działalność Kina Światowid, Regionalnej Pracowni Digitalizacji, czy wreszcie działalność sekcyjną i warsztatową, a to tylko niektóre z przedsięwzięć wartych podkreślenia, bo jest ich przecież zdecydowanie więcej.

 

Po blisko 60 latach od otwarcia, budynek Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu doczekał się gruntownego remontu i modernizacji. Inwestycja przełoży się na rozszerzenie oferty kulturalnej, jej uatrakcyjnienie i na lepsze, skuteczniejsze dotarcie do potrzeb i oczekiwań naszych odbiorców.

Poprzez rozbudowę, przebudowę i remont „Światowida”, chcemy zwiększyć komfort uczestników naszych przedsięwzięć oraz zaprezentować ich zupełnie nową jakość. Doprecyzowujemy i rozwijamy naszą ofertę. Jestem przekonany, że nasze pomysły i koncepcje trafią na podatny grunt, dzięki czemu każdy miłośnik kultury znajdzie w „Światowidzie” coś dla siebie - mówi Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. W sposób szczególny chciałbym podkreślić, że po modernizacji cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jest wyposażony w windy, podjazdy, platformy dla wózków i odpowiednie oznakowanie. W budynku została zainstalowana klimatyzacja oraz wiele nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań jak np. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła – podkreśla Antoni Czyżyk. Cały obiekt Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu został rozbudowany o blisko 1900 metrów kwadratowych.

 

Przebudowa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w dużej mierze dotyczyła także Kina Światowid. Dotychczas widzowie mogli korzystać z dwóch sal kinowych – dużej (na 323 miejsc) i kameralnej (111 miejsc). Po rozbudowie widzowie mają do dyspozycji także trzecią – liczącą 73 miejsc - jest to sala studyjna, w której odbywać się mogą prezentacje kina autorskiego, studyjnego, amatorskiego oraz spotkania, wykłady i zajęcia z twórcami i ekspertami kinematografii. Patronem sali będzie Stefan Mula, elbląski filmowiec, założyciel Amatorskiego Klubu Filmowego Jantar. Dopełnieniem tych działań jest utworzenie Centrum Sztuki Filmowej, które zajmuje się realizacją zadań z zakresu edukacji filmowej i medialnej.

Nowa sala kinowa jest w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ale także osób niewidomych i niedowidzących. Na sali odbywają się już regularne seanse filmowe, ruszy także cykl filmowy seansów
z audiodeskrypcją. Jest to jedyna taka sala kinowa w północnej Polsce. Audiodeskrypcja będzie oparta o system AudioMovie - innowacyjne w skali światowej rozwiązanie polegające na aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinie audiodeskrypcji oraz audionapisów osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane
z życia społecznego. Jako Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu chcemy wyjść temu naprzeciw.

Zmodernizowane zostały także pracownie artystyczne oraz powstały nowe powierzchnie do działań edukacyjnych, w których prowadzona już jest kompleksowa edukacja artystyczna i plastyczna dla wszystkich grup społecznych. Działania te koordynuje Centrum Aktywności Społecznej – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur zastępca dyrektora CSE „Światowid”.

Ważną częścią działalności CSE „Światowid” jest również Regionalna Pracownia Digitalizacji na bazie i doświadczeniach której, powstało centrum edukacji regionalnej z nowocześnie wyposażoną salą multimedialną do organizacji stacjonarnych zajęć z ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wartym podkreślenia jest fakt że „Światowid” od początku istnienia integruje
i wspiera środowisko artystyczne. To właśnie z myślą o artystach i twórcach powstały nowe przestrzenie wystawiennicze
– dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur. Poprzez Inkubator Kultury, wsparcie obejmie także możliwość podnoszenia kwalifikacji przez osoby związane z sektorem kultury lub planujące przebranżowienie.

 

Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

 

Celem  ogólnym  projektu  jest  zwiększenie  efektywności  wykorzystania  potencjału kulturowego  w  osiąganiu korzyści  społecznych  i  gospodarczych  w  wymiarze  krajowym,  regionalnym i lokalnym  poprzez  rozbudowę, przebudowę  i remont obiektu CSE Światowid.

Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.07.2021

 

Koszt całkowity projektu: 25.832.316,23 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 12.590.732,37 zł

Wkład własny Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 11.045.486,11 zł

Wkład własny Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu: 2.196.097,75 zł

 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 611 20 50 www.swiatowid.elblag.pl

Zobacz również

Zapisz się do newslettera