Zapytanie ofertowe na dostawę ekranów wystawienniczych /ścianek/dwustronnych

CSE "Światowid" w Elblągu zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów wystawienniczych /ścianek/dwustronnych do Galerii Sztuki Współczesnej i Awangardowej w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

Wymagane parametry techniczne dostawy przedstawione zostały w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 1.

UWAGAW załączniku umieszczona została informacja z otwarcia ofert. 

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera