Zapytanie ofertowe - audyt zewnętrzny końcowy 2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

-------------

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury”. 

CSE „Światowid” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury” WND-RPWM.07.02.01-28-014/14 dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” 

Tryb postępowania: zaproszenie do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Wybór oferty

  pobierz
 • pdf

  Zapytanie ofertowe

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o bezstronności i niezależności

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 3 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 4 – Wykaz usług

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 6 - wzór umowy

  pobierz

Zapisz się do newslettera