Perypetie na peryferiach 2014

W centrum. Wydarzeń. Uwagi. Kultury. Miasta. Nie chcemy, aby coś nas ominęło. My- dorośli mieszkańcy metropolii- koncentrując się na jego centrum, nie zauważamy tego, co dzieje się poza nim. Wolimy widzieć to co ładne, aktualne. Mówimy też, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami kultury, ale rzadko dajemy im okazję do wypowiedzi nie cenzurowanej przez dorosłych.

Projektem "Perypetie na peryferiach" chcemy przypomnieć o ignorowanych lub cieszących się złą sławą dzielnicach Elbląga, Pasłęka i Tolkmicka, rozprawić się ze stereotypami na ich temat pokazując je oczyma szczególnej grupy mieszkańców- dzieci.

 

 

 

Wcielą się one w role dziennikarzy, kronikarzy, ilustratorów tworząc pod okiem instruktorów przewodnik po swoich dzielnicach. Zostanie on wydany w formie książkowej i udostępniony w Internecie. działania projektowe wzmocnią patriotyzm lokalny dzieci, integrację w grupie rówieśniczej. Uświadomią też, że bez względu na to, skąd jesteśmy, mamy prawo głosu i bycia wysłuchanymi.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci zamieszkujących peryferyjne dzielnice Elbląga, Pasłęka i Tolkmicka. Jako termin realizacji projektu celowo wybraliśmy wakacje. Jest to czas, kiedy dzieci nie uczęszczające do szkoły, pozostawione są często same sobie. Dzieci te, z racji mieszkania na peryferiach, nieczęsto korzystają z oferty kulturalnej ośrodków kultury umiejscowionych w centrach miast. Projekt będzie więc zapewne atrakcyjną alternatywą dla czasu spędzonego w domu. Poprzez działania projektowe chcemy wzmocnić w dzieciach wiarę we własne możliwości, pokazać, że ich poglądy są ważne, a poprzez umiejętne ich wypowiadanie również najmłodsi są w stanie kreować otaczającą ich rzeczywistość. Poprzez zaangażowanie dzieci liczymy również na zainteresowanie rodziców, na nowe spojrzenie na miejsce zamieszkania.

WARSZTATY: 14 lipca- 24 sierpnia 2014 roku

CYKL WARSZTATÓW (6 dni dla każdego miasta)

W tym terminie w trzech dzielnicach Elbląga, Pasłęka i Tolkmicka przeprowadzone zostaną warsztaty dla dzieci i młodzieży, w przypadku każdego miasta będą to 20-osobowe grupy. W każdym mieście poprowadzone zostaną te same zajęcia. Efektem końcowym prac będzie stworzenie wspólnego dla wszystkich miast przewodnika.

CYKL 6 DNIOWYCH SPOTKAŃ warsztaty „Perypetie na peryferiach, czyli w jaki sposób powstanie nieoficjalnie najciekawszy przewodnik po obrzeżach”.

1) „Warsztaty z pstrykania” pierwszy dzień

Prowadzenie: Konrad Kosacz

Celem warsztatów będzie wykonanie fotografii, które posłużą jako ilustracje w przewodniku. Zajęcia podzielone zostaną na część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej instruktor, prezentując odpowiednie przykłady, przygotuje grupę do działań. Następnie uczestnicy otrzymają jednorazowe, analogowe aparaty fotograficzne. Wraz z instruktorem wybiorą się na fotograficzny spacer i spróbują swoich sił w utrwalaniu obrazów na kliszy otrzymując wskazówki. Będą to zaledwie początki ich fotograficznych działań. Dalszą pracę z aparatem fotograficznym wykonywać będą już samodzielnie, podczas kolejnych dni warsztatów (przy okazji prowadzenia wywiadów z mieszkańcami). Użycie w pracy aparatów jednorazowych ma skłonić uczestników do bardziej świadomego ich używania, koncentrowania się na tym, co rzeczywiście godne uwagi.

2) „Warsztaty detektywistyczne” drugi i trzeci dzień

Prowadzenie: Rafał Kleśta- Nawrocki/ Kamila Landowska

Celem warsztatów będzie wyłonienie najciekawszych tematów, którymi zajmą się grupy oraz realizacja tematów:                             - dzielnicowy słownik (folklor słowny)- zwykły bohater (wywiady z ciekawymi mieszkańcami dzielnicy) - mapa skarbów (opis najciekawszych miejsc) - niestworzone historie (dzielnicowe legendy oraz plotki) - oto my (autorzy przewodnika o sobie i swoich pasjach)

Zajęcia podzielone zostaną na część teoretyczną oraz praktyczną. Instruktor przygotuje uczestników do pracy w terenie. Grupa podzieli między sobą zadania do realizacji i opracuje plan działania przy pomocy instruktora. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszą w teren próbując swoich sił po raz pierwszy. Dalszą pracę nad zbieraniem materiałów uczestnicy wykonają samodzielnie, bez pomocy instruktora.

3) „Warsztaty ilustratorskie” dzień czwarty

Prowadzenie: Darek Liszewski

Celem warsztatów będzie wykonanie rysunków, które posłużą za ilustrację przewodnika. Między innymi zrealizowane zostaną prace:

- dzielnicowy słownik (folklor słowny)- zwykły bohater (portrety mieszkańców)- mapa skarbów (najciekawsze miejsca w formie mapy)- niestworzone historie (dzielnicowe legendy oraz plotki)- oto my! (portrety lub autoportrety autorów przewodnika)

Zadaniem instruktora będzie zaprezentowanie publikacji z ciekawymi rozwiązaniami graficznymi oraz różnych technik plastycznych w jakich wykonać można ilustracje do książki. Uczestnicy wykonają prace dzieląc między siebie zadania i tematy.

4) „Warsztaty składania wszystkiego całość” dzień piąty

Prowadzenie: Alicja Zuzanna Gajewska / Ewa Bednarska- Siwilewicz

Uczestnicy zaproszeni zostaną do CSE „Światowid”, gdzie dowiedzą się na czym polega praca redaktora, jak scalić w jedność materiały zgromadzone podczas warsztatów. Następnie wezmą udział w zajęciach z grafiki warsztatowej. Podczas nich wymyślą wspólnie logotyp dzielnicy. Wykonają odbitki tradycyjną metodą linorytu.

5) „Warsztaty finalne” dzień szósty

Prowadzenie: Kamila Landowska/ koordynator projektu Helena Wojciechowska

Uczestnicy z instruktorami wybiorą najciekawsze ze zgromadzonych materiałów. Opracują wersję finalną przewodnika po swojej dzielnicy.

PREZENTACJA EFEKTÓW WARSZTATÓW- PROMOCJA PRZEWODNIKA:

Promocja książki „Perypetie na peryferiach. nieoficjalnie najciekawszy przewodnik po obrzeżach Elbląga, Pasłęka i Tolkmicka”. W ramach promocji w każdym z miast odbędzie się wystawa prac powstałych podczas warsztatów, pokaz filmu i zdjęć dokumentujących działania projektowe oraz promocja książki. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną mieszkańcy, m.in. dzieci z dzielnic biorących udział w projekcie. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w konkursie, w którym nagrodą będą przewodniki. W tym czasie na funpage’u projektu ogłaszane będą konkursy w których nagrodą także będą publikacje. Książka dostępna będzie także w formie elektronicznej na podstronie projektu.

Dofinansowano ze śrdoków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisz się do newslettera