Vademecum nauczyciela tańca 2013

Projekt „Vademecum nauczyciela tańca” został przygotowany przez dwóch partnerów – z Polski i Włoch. Jest skierowany do nauczycieli tańca – instruktorów i trenerów Elbląskiego Klubu Tańca Jantar – razem 15 osób, które wezmą udział w wymianie partnerskiej i przez  tydzień będą doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nowe kwalifikacje we włoskim klubie tańca.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy wyjazdu zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje, które zaowocują podniesieniem poziomu edukacji prowadzonej w Elbląskim Klubie Tańca i lepszym wyszkoleniem zawodników. Szkolenie za granicą, prowadzone w języku angielskim, przyczyni się do zwiększenia kompetencji językowych, a  włoski model kształcenia tancerzy będzie mógł zostać dostosowany do polskich warunków  i przeniesiony na tutejszy grunt.

W ramach działań odbędą się:

- szkolenia językowe z języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego (słownictwo taneczne, obejmujące szkolenie par tanecznych, dzięki któremu instruktorzy tańca będą mogli nie tylko komunikować się z włoskimi szkoleniowcami, ale będą również sami umieli prowadzić szkolenia taneczne z użyciem języka obcego)

- wykłady i spotkania dotyczące Włoch i ich dziedzictwa kulturowego

- program kulturalny realizowany we Włoszech - spotkanie integracyjne dla grupy polskiej i włoskiej, zwiedzanie obiektów kulturalnych, wyjście wieczorne do restauracji i klubu oraz wizyta w instytucji kultury.

Udział w projekcie i możliwość wymiany doświadczeń z kadrą włoską będzie dla polskich instruktorów szansą na podniesienie posiadanych kompetencji zawodowych i osobistych. Pozwoli im to poznać model pracy w klubie tanecznym, włoskie zasady metodyki nauczania tańca oraz umożliwi wykorzystanie zdobytej wiedzy w nauczaniu tańca w polskich klubach. Nowe informacje oraz umiejętności sprawią, że poprawie ulegnie warsztat pracy  nauczycieli. Zdobędą wiedzę, która sprawi, że będą nie tylko lepszymi nauczycielami tańca, ale również osobami z większą otwartością na nowe metody nauczania, zdobywanie doświadczeń i wyszukiwanie innowacyjnych technik pracy z uczniem.

Na koniec projektu przygotowana zostanie publikacja „Vademecum nauczyciela tańca”, w której zawarte zostaną metody nauki tańca uwzględniające włoski system szkolenia tancerzy.  Wiedza zdobyta podczas wymiany zostanie wprowadzona do programu przyszłej edycji kursu, dzięki czemu nowi instruktorzy tańca będą mogli korzystać z włoskich doświadczeń.

Zapisz się do newslettera