Kompetentny wolontariusz 2013

 

Termin realizacji: 1.04 - 31.12.2013

Celem długofalowym zadania jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz starszych poprzez skuteczny i efektywny wolontariat.

Realizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalne "Viva art" w partnerstwie z Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cele szczegółowe na etapie realizacji projektu:

  • przełamanie lęku wśród wolontariuszy w pracy z ON,
  • nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z ON oraz starszymi przez wolontariuszy,
  • poznanie form i metod arteterapii stosowanych w pracy z ON oraz starszymi przez wolontariuszy,
  • wzrost kompetencji wolontariuszy, niezbędnych w pracy z osobami  z niepełnosprawnościami oraz starszymi.

Młodzież uczestnicząca w projekcie zdobywa nie tylko wiedzę na temat pracy wolontarystycznej, ale także ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce poprzez udział w warsztatach arteterapeutycznych oraz realizację praktyki w charakterze wolontariusza w trakcie imprez, przedsięwzięć integracyjnych odbywających się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz  w współpracujących z nami organizacjach i placówkach pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi.

Projekt „Kompetentny wolontariusz” realizowany będzie poprzez trzy moduły szkoleniowe:

1) Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności.     Praca wolontarystyczna na rzecz osób starszych, jej uwarunkowania.2) Pierwsza pomoc przedmedyczna. 3) Metody i techniki arteterapeutyczne stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Oprócz wiedzy teoretycznej wolontariusze będą uczestniczyli w ćwiczeniach, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać podczas codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi w trakcie realizacji całego projektu.

 Szczegółowe informacje i zapisy: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl; tel. 55 611 20 65, 697 636 656

--------------

W poniedziałek, 8 kwietnia w Galerii Nobilis zainaugurowaliśmy projekt "Kompetentny wolontariusz". Na pierwsze szkolenie przyszła wyjątkowo liczna grupa młodzieży, w większości uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Założenia programowe oraz harmonogram projektu przedstawiła Teresa Miłoszewska, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. Pierwsze szkolenie dotyczyło specyfiki pracy wolontarystycznej z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzajów niepełnosprawności. Zrealizowane zostało w formie warsztatów pod kierunkiem Marleny Szwemińskiej, konsultanta ds. pedagogiki specjalnej i integracji W-MODN w Elblągu.

Galeria zdjęć z inauguracji: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kompetenty-wolontariusz-inauguracja/

Galeria zdjęć z warsztatów: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/szkolenie-kompetentny-wolontariusz/

Artykuły:

Informacja o naborze wolontariuszy:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/kompetentny-wolontariusz/

http://www.cop.elblag.pl/?page=articles&cat=35&ShowOne=3078

http://www.umelblag.pl/umcms/index.php?option=com_content&view=article&id=3909:kompetentny-wolontariusz&catid=3:mieszkacy&Itemid=4

http://szkolenia.ngo.pl/wiadomosc/862007.html

 http://frazeo.pl/search.jsp?query=&offset=0&limit=10&findSim=true&dch=a22962e43e46b9579bc1e067c8216ad5&postSortByDate=false&last_period=1.0&date_hour_from=2013040712&date_hour_to=2013040823&dtit=Elbl%C4%85g.%20Kompetentny%20wolontariusz%20%E2%80%93%20szkolenie&dummystring=%C4%85%C4%84%C4%87%C4%86%C4%99%C4%98%C5%82%C5%81%C5%84%C5%83%C3%B3%C3%93%C5%9B%C5%9A%C5%BA%C5%B9%C5%BC%C5%BB

http://www.umelblag.pl/umcms/

http://www.elblag.net/drukuj/artykul/3403

http://www.fre.elblag.pl/Txt,1677,Kompetentny_wolontariusz.htm

 

W poniedziałek, 13 maja odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu "Kompetentny wolontariusz", które poprowadziła Pani Beata Wrzosek.

W zajęciach wzięła udział młodzież zainteresowana pracą wolontarystyczną -  uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci.

Zajęcia miały na celu przełamanie lęku przed pracą z osobami niepełnosprawnymi, zapoznanie się ze specyfiką wolontariatu oraz podniesienie kompetencji wolontariuszy.

 

 

Zapisz się do newslettera