Współpraca kluczem do sukcesu 2010

 Wniosek o dofinansowanie projektu zatytułowanego „Współpraca kluczem do sukcesu" Centrum Spotkań Europejskich złożyło w marcu 2009 r.

Projekt został dofinansowany w kwocie 28.000,30 Euro, czyli w 84,48 % ogólnej wartości ze środków Programu "Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych" (Operator: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk: 82 - 300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 3/4) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

To projekt partnerski służący zacieśnieniu współpracy międzynarodowej. Uczestniczą w nim Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w roli Partnera Wiodącego, Urząd Gminy Skedsmo, Departament Młodzieży (Norwegia) oraz Centrum dla Dzieci i Młodzieży „Na Młodzieżowej" (Federacja Rosyjska, Obwód Kaliningradzki).

Departament Młodzieży w Skedsmo jest odpowiedzialny za działania na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami i  wydziałem zdrowia. Nadzoruje wiele placówek kultury i edukacji, ma za zadanie pobudzanie młodych ludzi do twórczej i aktywnej pracy. Umożliwia udział dzieci i młodzieży w różnych kursach, projektach, happeningach oraz  koncernach. Gmina Skedsmo ma bardzo bogate życie kulturalne -  dające radość, zabawę i doświadczenie kulturowych doznań we współczesnych czasach.

Centrum dla Dzieci i Młodzieży „Na Młodzieżowej". Wieloprofilowa instytucja kształcenia dla dzieci, funkcjonująca od 1974 roku.  Główną misją centrum jest świadome dążenie dziecka do ciągłego doskonalenia się, kształtowania własnej wartości, pozycji społecznej i kulturalnej. Centrum ma na celu: zapewnienie warunków niezbędnych dla rozwoju osobistego, promocji zdrowia, twórczej pracy, dostosowania  do życia w społeczeństwie oraz tworzenie wspólnej kultury wśród dzieci i młodzieży.

Działania wykonywane od września 2009 do kwietnia 2010 roku będą polegały na zorganizowaniu comiesięcznych serii szkoleń, warsztatów i konferencji, dzięki którym uczestnicy zdobywać będą umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych oraz zdobywać praktyczną wiedzę z różnych dziedzin sztuki poprzez wymianę doświadczeń z partnerami projektu.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 20-osobowej grupy pracowników samorządowych instytucji kultury poprzez uczestnictwo w warsztatach i wizytach studyjnych. Projekt adresowany jest do pracowników samorządowych instytucji kultury, którzy z własnej inicjatywy, świadomie i dobrowolnie, nauczą się i zdobędą nowe umiejętności, które następnie wykorzystają w swojej działalności środowiskowej. Ma on też pomóc w nawiązaniu bliższej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami, co w przyszłości zaowocuje kolejnymi projektami.

Zjazd I - Październik 2009

W dniu 16.10.2009 r. w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Współpraca kluczem do sukcesu". W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, media i zaproszeni goście. Podczas konferencji zaprezentowali się uczestnicy projektu z Polski, Norwegii  i Federacji Rosyjskiej. Podczas konferencji również Program Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych zaprezentowała kierownik projektu Pani Małgorzata Samusjew ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.  W dniu 17.10.2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu integracji i komunikacji interpersonalnej dla uczestników projektu. 

    

 W miesiącu listopad 2009 r, uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach teatralnych prowadzonych przez instruktora teatralnego Panią Edytę Machul oraz w zajęciach plastycznych prowadzonych przez artystę plastyka Panią Ewę Bednarską- Siwilewicz. Odbyła się również wizyta studyjna w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, jej planami i  działaniami.

 

W grudniu 2009 r., uczestnicy odbyli wycieczkę do Fromborka gdzie poznawali dobra kulturalne regionu Warmii i Mazur, oraz uczestniczyli w wizycie studyjnej w Galerii El. W tym czasie również odbyły się zajęcia plastyczne oraz taneczne. 

IV zjazd - styczeń 2010 r

W styczniu uczestnicy projektu brali udział zajęciach z zakresu zarządzania instytucją kultury oraz w zajęciach dot. zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy wymienili się doświadczeniem na temat funkcjonowania i zarządzania placówkami kulturalnymi w trzech krajach.  

Również w styczniu w Centrum odbywał się 26h Maraton Artystyczny, który został przedstawiony jako dobry element pracy z młodzieżą.

19-21 Lutego 2010

Był miesiącem spotkania uczestników z Polski i Norwegi w Obwodzie Kaliningradzkim. W Obwodzie Kaliningradzkim spotkaliśmy się z ogromnym zaangażowaniem Zinajdy Łarczenkowej - kierownika grupy z Federacji Rosyjskiej. Podczas wizyty odwiedziliśmy Urząd Miasta w Kaliningradzie. Następnie odwiedziliśmy Centrum Informatyczne. Podczas wizyty widzieliśmy ciekawe miejsca spotkań dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sferze kultury. Zobaczyliśmy zasady funkcjonowania szkoły oraz Ośrodka dla dzieci i młodzieży na Młodzieżowej. Wizyta ta była bardzo owocna i pokazała możliwości dalszej współpracy pomiędzy naszymi partnerami. 

 

Marzec 2010

W dniach 11-14 marca grupa uczestników z Polski i Federacji Rosyjskiej odwiedzili Norwegię w ramach wizyty studyjnej.

Już podczas pierwszego dnia wizyty zaskoczyła nas piękna pogoda chodź prognozy meteorologiczne zapowiadały zupełnie inna pogodę. Podczas wizyty poznaliśmy zasady funkcjonowania instytucji kultury. Odwiedziliśmy min. Ośrodek Kultury, Bibliotekę, Szkołę muzyczną. Byliśmy również na farmie zwierząt gdzie dzieci od najmłodszych lat uczone są opieki nad zwierzętami jako forma edukacyjna. Czas wizyty był czasem niezmiennie aktywnym i zaowocował kolejnymi działaniami w jakie właczy sie grupa z Polski i z Federacji Rosyjskiej.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Programu "Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

      

   

Zapisz się do newslettera