Vademecum menedżera kultury 2010

 

 "Vademecum menedżera kultury - cykl szkoleń pracowników samorządowych instytucji kultury z Polski i Rosji"

FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH

     

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Okres realizacji projektu: 04.01.2010 - 03.09.2010 r.

Partnerzy projektu:Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID” w Elblągu (Partner Wiodący)Rejonowe Młodzieżowe Centrum Kultury w Kaliningradzie (Partner)

Całkowita wartość projektu: 35.822,72 EURDofinansowanie z FMGTM: 30.000,00 EUR (83,74%)Wkład własny CSE "Światowid": 5.822,72 EUR    

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników samorządowych instytucji kultury z Polski i Rosji, wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządowymi instytucjami obszaru transgranicznego.

Uczestnikami projektu są pracownicy samorządowych instytucji kultury z Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego oraz osoby wskazane przez te instytucje – pracownicy działalności merytorycznej i artystycznej (organizatorzy standardowych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury) oraz pracownicy prowadzący działalność edukacyjną – w tym wypadku instruktorzy z zakresu edukacji tanecznej (taniec towarzyski, ludowy i nowoczesny) - razem 24 osoby.

Projekt jest realizowany w formie weekendowych szkoleń, warsztatów i konferencji. Odbędą się również wizyty studyjne, podczas których uczestnicy projektu zapoznają się z modelami i systemami pracy obowiązującymi w samorządowych instytucjach kultury w Polsce i Rosji oraz wezmą udział w międzynarodowych i krajowych przedsięwzięciach kulturalnych zorganizowanych przez te instytucje w charakterze obserwatorów.

Projekt zainaugurowaliśmy konferencją, która odbyła się w środę, 27 stycznia 2010 r. o godzinie 11.00 w sali kameralnej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" Pl. K. Jagiellończyka 1.Podczas konferencji w roli prelegentów wystąpili: z ramienia CSE "Światowid" Dyrektor placówki Antoni Czyżyk, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk reprezentowała Małgorzata Samusjew, która mówiła o wdrażaniu programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Z prelekcją wystąpili również przedstawiciele Komendy Hufca ZHP im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, która to jednostka realizowała polsko - rosyjski projekt "Ekowędrowanie".

 

Pierwsze warsztaty - 28-31.01.2010 r. Iława

W ostatnich dniach stycznia uczestnicy projektu wzięli udział w pierwszym spotkaniu w ramach projektu - szkoleniu wyjazdowym, które zorganizowane zostało w Iławie. Zajęcia odbywały się w dwóch blokach: merytorycznym oraz tanecznym. Szkolenia merytoryczne z zakresu organizacji obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży poprowadzili prelegenci z Polski. Z kolei zajęcia dla instruktorów tańca poprowadził m.in. szkoleniowiec z Litwy – Giediminas Kavaliauskas,  który przedstawił zagadnienia z zakresu „Światowego programu tańca”.Uczestnicy projektu odwiedzili także Iławskie Centrum Kultury a podczas wizyty poznali sposób funkcjonowania tej placówki i zapoznali się z projektami, które są tam realizowane.

Kolejne spotkanie osób uczestniczących w projekcie odbędzie się w dniach 26.02-28.02.2010 w CSE „Światowid” w Elblągu.

 

Drugi zjazd: 1-3.02.2010 (Iława), 26-28.02.2010 (Elbląg)

Pracownicy samorządowych instytucji kultury z Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Braniewo, Pasłęk, Markusy, Wilczęta, Frombork, Młynary, Gronowo Elbląskie, Komorowo Żuławskie) oraz  Obwodu Kaliningradzkiego już po raz drugi brali udział w szkoleniach w ramach projektu. Od pracowników instytucji kultury wymaga się ciągłego podnoszenia posiadanych kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności, które pozwolą im na przekazywanie zdobytej wiedzy innym grupom społecznym. Udział w naszym projekcie ma im w tym pomóc.

Podczas lutowego zjazdu osoby uczestniczące w projekcie brały udział min. w seminariach na temat „Roli i znaczenia edukacji artystycznej w rozwoju dzieci i młodzieży”, „Bezpieczeństwa organizacji imprez masowych – przepisy i wymogi prawne” czy warsztatach pn.: „Rola instruktora w zespołach artystycznych”. W bloku tanecznym uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą nauczania tańca dzieci z klas I –III, jak również  poznali niektóre zagadnienia z zakresu „Światowego programu tańca”.

Na luty zaplanowana była również wizyta studyjna w CSE „Światowid”. Osoby uczestniczące w projekcie obejrzały zmodernizowane pomieszczenia i pracownie placówki (pracownię ceramiczną, sale kinowe, galerię) nowoczesne studio telewizyjne czy nowopowstałą  pracownię fusingu i witrażu; zapoznały się także ze sposobem funkcjonowania naszego centrum oraz z projektami, które są realizowane.

 

Trzeci zjazd: 26-28.03.2010 (Elbląg)

Kolejny zjazd szkoleniowy poświęcony był zajęciom dotyczącym  współpracy z mediami oraz promocji wizerunku imprezy w środkach masowego przekazu. Pierwszego dnia dziennikarz "Dziennika Elbląskiego" Jarosław Grabarczyk wprowadzał osoby biorące udział w projekcie w świat mediów. Przedstawił zasady współpracy z mediami, omówił konstrukcję informacji prasowej, zwrócił uwagę na potrzebę zainteresowania dziennikarzy przedsięwzięciem, które organizujemy. Każdy z uczestników dostał za zadanie przygotowania zaproszenia na imprezę i zaprezentowania go przed grupą.

Drugą część zajęć poprowadziła Justyna Kozłowska – Dyrla – dziennikarz, rzecznik prasowy CSE „Światowid”. Beneficjenci uczyli się przygotowywania tekstów promujących imprezy, pracy z głosem i ciałem, zapoznali się z podstawami komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

Marcowy zjazd zakończyło szkolenie pt. „Kształtowanie wizerunku imprezy”, które poprowadził Jarosław Grabarczyk. Na zajęciach omówione zostały zagadnienia dotyczące profilu redakcji (gazeta, radio, TV), informacji prasowej – jej konstrukcji i przygotowania, spotkania prasowego, pracy dziennikarzy.

Z uwagi na inne zobowiązania trenera tańca z Niemiec, blok taneczny został przeniesiony na miesiąc kwiecień.

Czwarty zjazd: 23-25.04.2010 (Elbląg)

Podczas kolejnego spotkania przekazaliśmy uczestnikom projektu wiedzę z zakresu tworzenia budżetów przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w instytucjach kultury oraz z zakresu logistyki działań podczas organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Blok poświęcony finansom poprowadziła Beata Falkenberg, główna księgowa CSE „Światowid”, która w trakcie szkolenia przekazała uczestnikom wiedzę na temat zasad budowania budżetu przedsięwzięcia kulturalnego w samorządowej instytucji kultury, metody planowania kosztów i przychodów oraz sposoby rozliczania finansowego organizowanych przedsięwzięć. Uczestnicy z Rosji opowiedzieli pozostałym o trudnościach jakie występują u nich w kraju jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe imprezy.

Szkolenie z zakresu logistyki przedsięwzięć kulturalnych prowadziła Justyna Kozłowska – Dyrla, pracownik CSE „Światowid”, która pokazała krok po kroku, wszystkie działania, które występują przy realizacji dużych imprez kulturalnych. Przestawiła obowiązujący w naszej instytucji plan działań (przed, w trakcie i po imprezie) wraz z harmonogramem realizacji imprezy.  Wiedza ta zostanie wykorzystania przez uczestników projektu w praktyce już w czerwcu przy przygotowaniach do corocznego Międzynarodowego Turnieju Tańca „Pomosty”. 

W miesiącu kwietniu odbyły się również zaplanowane dwie wizyty studyjne. W Braniewskim Centrum Kultury uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć zajęcia sekcji pianina, warsztaty z malarstwa, pomieszczenia sekcji wokalnej, tanecznej czy salę kinową. Podczas wycieczki po ośrodku zapoznali się z zasadami funkcjonowania placówki, realizowanymi imprezami i planami na kolejne lata.  We Fromborku odwiedzili Muzeum Mikołaja Kopernika - Wzgórze Katedralne z Bazyliką, Wieżą Kopernika i Planetarium oraz Szpital św. Ducha.

 

Uczestnicy bloku tanecznego spotykali się w kwietniu aż dwa razy. Szkolenie z zakresu budowania kompozycji i choreografii tanecznej zespołu oraz pracy z zespołem poprowadziła Ariane Schiessler, trenerka mistrzowskich formacji tanecznych. Szkolenie odbywało się przy udziale Formacji Standardowej „LOTOS-Jantar”, dzięki czemu uczestnicy projektu mogli zobaczyć na konkretnym przykładzie jak wygląda budowanie choreografii dla zespołu – ustawienie rysunków, partie solowe i grupowe, podnoszenia.

Kolejne spotkanie z uczestnikami bloku tanecznego poświęcone było pracy z parą indywidulaną. Zajęcia poprowadził Tor Floysvik, norweski ekspert trenujący na co dzień najlepsze pary taneczne w Europie. W trakcie szkolenia uczestnikom została przekazana wiedza na temat budowy właściwej choreografii. Szkolenie prowadzone było z udziałem par tanecznych, na przykładzie których omawiane były niektóre rozwiązania choreograficzne w tańcach towarzyskich (Walc wiedeński, Foxtrot, Quickstep, Rumba, Pasodoble, Jive).

 

Uzupełnieniem tego bloku było szkolenie przeprowadzone przez Antoniego Czyżyka, trenera mistrzowskich par i zespołów tanecznych. Podczas zajęć uczestnicy szkolenia zapoznali się z dalszą częścią przepisów tanecznych min. dotyczących klas tanecznych i obowiązujących w nich tańców. W trakcie zajęć pokazywane były i objaśniane podstawowe elementy tańców standardowych i latynoamerykańskich (Walc angielski, Tango, Samba, Cha-cha).

Piąty zjazd: 7-10.05.2010, 28-30.05.2010 (Elbląg)

Maj był miesiącem intensywnej pracy dla uczestników bloku tanecznego. W dniach 7-9 maja specjaliści z zakresu szycia i projektowania strojów tanecznych jednej z najbardziej znanej w kraju firmy krawieckiej „Marabo” prowadzili szkolenie dotyczące  stroju tanecznego pod kątem budowania wizerunku scenicznego tancerza. Specjaliści mówili o doborze stroju tanecznego do choreografii,  wieku tancerzy oraz klasy tanecznej jaką posiadają. Pokazali obowiązujące w tym sezonie trendy dotyczące krojów i wykończenia strojów tanecznych.W roli eksperta ponownie pojawiła się w dniach 8-10.05.2010 niemiecka trenerka Ariane Schiessler. Poprowadziła szkolenie dotyczące par indywidualnych oraz zespołu tanecznego. Uczestnicy projektu zapoznali się z dalszą częścią przepisów tanecznych, co jest koniecznym wymogiem pracy w charakterze instruktora tańca.

Pod koniec miesiąca (28-30.05.2010) odbyło się szkolenie dotyczące budowania choreografii pary tanecznej, dobór repertuaru do poziomu zaawansowania tanecznego. Zajęcia prowadził przez Sergey’a Martynienko. Dzięki zajęciom prowadzonym przy udziale par tanecznych – uczestnicy mogli obserwować budowanie poszczególnych etapów choreografii.  W trakcie tego weekendu szkolenie przeprowadziła także Marta Osowska – Utrysko absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – teoretyk muzyki, pianistka. Na zajęciach uczestnicy projektu dowiedzieli się jak muzyka wpływa na psychikę, jaką muzykę stosować podczas treningów by uzyskać najlepsze efekty szkoleniowe.

 

Podczas ostatniego weekendu maja (28-30.05.2010) odbyły się również zajęcia dla uczestników bloku merytorycznego. Szkolenia prowadził miedzy innymi Rafał Kućmański - Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Podczas szkolenia przekazywał wiedzę na temat pozasponsorskich źródeł finansowania przedsięwzięć kulturalnych. Przedstawił różne fundusze  i programy ogłaszane przez instytucje samorządowe. Omówił dokładnie Program Współpracy Transgranicznej - Litwa – Polska -  Rosja 2007-2013 realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.Na warsztatach dotyczących anatomii wniosku o dofinansowanie szkoleniowiec mówił jak poprawnie wypełniać wnioski o dofinansowanie, wskazał czym  się kierować przy ich wyborze oraz nakreślił ogólne zasady przygotowywania wniosków i najczęściej popełniane błędy.

Ostatnie szkolenie poprowadziła Aleksandra Bednarczuk, kierownik działu Projektów Kulturalnych w CSE „Światowid”. Podczas szkolenia dotyczącego sponsoringu – jako źródła finansowania przedsięwzięć przekazała uczestnikom wiedzę z zakresu właściwego doboru sponsorów, zasady przygotowywania ofert sponsorskich oraz współpracy ze sponsorem. Pokazała również jak powinna wyglądać „modelowa” oferta sponsorska. 

Szósty zjazd: 26-27.06.2010 (Kaliningrad, Elbląg)

Wyjazd do Kaliningradu, udział w Międzynarodowych Turniejach Tańca oraz Targi Kulturalne  to wszystko było udziałem uczestników projektu w miesiącu czerwcu (25-27.06.2010)

Na wyjazd do Kaliningradu uczestnicy projektu czekali od dawna. Byli bardzo ciekawi tego miasta, jego mieszkańców i toczącego się tam życia. Interesowało ich jak wyglądają i funkcjonują tam instytucje kultury.

Jako pierwszą odwiedzili placówkę partnera projektu – Rejonowe Młodzieżowe Centrum Kultury, potem gościli w Centrum dla Dzieci i Młodzieży „Na Młodzieżowej”. Większość uczestników projektu po raz pierwszy była w Kaliningradzie i miała okazję odwiedzić rosyjską placówkę kultury. Uczestnicy mieli szansę porównać możliwości i środki, które posiadają nasi partnerzy i ich wykorzystanie – czyli działalność instytucji.

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły także w rosyjskim Turnieju Tańca „Dzień dobry lato”. Miały szansę zaobserwować różnice w poziomie organizacji przedsięwzięć tanecznych w Polsce i Rosji oraz podejście do wyszkolenia tancerzy.

Po powrocie z Rosji uczestnicy projektu wzięli udział w przygotowaniach do realizacji jednego z przedsięwzięć artystycznych organizowanego przez CSE „ Światowid” - Międzynarodowym Turnieju Tańca „Pomosty”. Zadaniem uczestników projektu był udział w pracach biura organizacyjnego, opieka nad uczestnikami turnieju – rejestracja tancerzy, przyjmowanie dokumentów, współpraca z mediami w czasie imprezy oraz pomoc przy organizacji pozostałych prac. Zdobyte w ten sposób doświadczenie będą mogli wykorzystać w przyszłości w pracy w swoich instytucjach kultury.

Przy turnieju w Elblągu przeprowadzone były Targi Kulturalne, na których zaprezentowały się instytucje pozarządowe, firmy oferujące stroje i  akcesoria taneczne, biżuterię, rękodzieło artystyczne. Wystawiły się także salony kosmetyczne i firmy oferujące zdrową żywność.   

Siódmy zjazd: 20-24.07.2010 (Iława)

Na ostatni cykl szkoleń i warsztatów uczestnicy projektu  wyjechali do malowniczo położonej Iławy. Pracownicy działalności merytorycznej uczestniczyli w szkoleniach dotyczących budowania zespołów pracowników, podziału ról i zadań organizatorów imprez, które poprowadził Tomasz Woźniak – dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Reasumując, w trakcie zajęć dowiedzieli się,  że w pracy zespołowej da się wyodrębnić swoiste reguły a znajomość  tych reguł pozwoli usprawnić i udoskonalić pracę każdego zespołu.

Seminarium dotyczące lidera instytucji kultury poprowadził Antoni Czyżyk – dyrektor CSE „Światowid”.  Podczas spotkania uczestnicy mówili o roli jaką pełni lider w firmie, określili cechy sprawnego lidera przedstawili zachowania i sposoby działania. Wszyscy byli zgodni że sprawny lider nastawiony na osiągnięcie sukcesu to także efektywny zespół. Zespół, który pracuje na rozwój firmy, dąży do podnoszenia efektywności działań.

Teoria połączona została z praktyką, jedno ze szkoleń dotyczyło bowiem organizacji obozów artystycznych dla zespołów. Uczestnicy projektu wystąpili w roli obserwatorów na trwającym w tym czasie obozie. Dowiedzieli się jak poprawnie zbudować plan pracy na obozie, ramowy programu obozu, program rekreacyjny i artystyczny oraz plany wychowawcze z zakresu pracy z zespołami. Uczestnicy bloku tanecznego na przykładzie par tanecznych zobaczyli jak wygląda organizacja obozu treningowego dla par tanecznych, szkolenie to poprowadził angielski ekspert Robin Short. W tajniki organizacji obozu treningowego dla zespołu tańca towarzyskiego wprowadzała ich niemiecka trenerka i choreografka  Ariane Schiessler a na temat szkoleń zespołu tańca nowoczesnego wiedzę przekazywała Edyta Beńko. 

 

Spotkanie podsumowujące projekt: 21-22.08.2010

W sierpniu uczestnicy projektu spotkali się po raz ostatni. Była to ewaluacja projektu, podsumowująca jego realizację. Partnerzy projektu czyli pracownicy Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i przedstawiciele Rejonowego Młodzieżowego Centrum Kultury z Kaliningradu próbowali podsumować dotychczasową współpracę, oceniając skuteczność i efektywność zadań, ich przygotowanie i realizację, omawiali wynikłe problemy i trudności.

Ze względu na dużą ilość godzin szkoleniowych w miesiącu maju i bardzo istotne dla uczestników projektu tematy wizyty studyjne zaplanowane na ten miesiąc przełożyliśmy na drugi dzień ostatniego zjazdu. Uczestnicy projektu odwiedzili Pasłęcki Ośrodek Kultury, oprowadzał ich Dyrektor POK-u Jan Lewdorowicz. W tym czasie odbywał się na jego terenie X Międzynarodowy Plener Malarsko – Rzeźbiarski, którego tematem przewodnim była 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Uczestnicy mogli zobaczyć artystów w czasie ich twórczej pracy, malarze swoje impresje chopinowskie wyrażali w technikach malarskich – głównie olejnej i akrylowej, rzeźbiarze pracowali w kamieniu i metalu. Podczas wizyty studyjnej beneficjenci projektu zwiedzili cały ośrodek łącznie z kinem „Zamkowe”, zobaczyli pomieszczenia sekcji i prace ich uczestników. W trakcie drugiej części wyjazdu uczestnicy odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim. Instytucja ta to kompleks obiektów: ośrodek kultury z biblioteką w Komorowie Żuławskim, biblioteka w Nowakowie, świetlica wraz z punktem bibliotecznym w Przezmarku oraz cztery świetlice gminne w Węzinie, Janowie, Nowym Batorowie i Raczkach Elbląskich. Prężnie działają tam sekcja plastyczna, taneczna, wokalna i zespół ludowy „Nadwiślanie”. 

 

Reasumując podczas spotkania końcowego omówiono wszystkie działania oraz sformułowano wnioski, jakie będą pomocne podczas kolejnych wspólnych realizacji; przedyskutowano także o jakie elementy warto rozszerzyć działania, aby uzyskać jeszcze większą skuteczność.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela: Joanna Karpiuk, tel. 55/ 611 01 40 lub 55/ 611 20 79.

Zapisz się do newslettera