Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Okres realizacji: 01.04.2022-29.09.2023

Wartość projektu: 831 273,54 zł

Dofinansowanie UE: 493 955,11 zł

Dofinasowanie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 
295 052,00 zł

Wkład własny: 42 266,43 zł

Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnego wyposażenia cyfrowego w celu modernizacji istniejącej oferty kulturalnej oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej, wpisującej się w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt przewidywał zakup wyposażenia:

  • sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
  • sprzęt do prowadzenia warsztatów z budowania podcastów i słuchowisk z możliwością transmisji
  • kamera cyfrowa ze stanowiskiem do obróbki
  • wyposażenie mobilnego stanowiska do prezentacji aplikacji vr
  • druk wielkoformatowy
  • multimedia (ekrany multimedialne, totem multimedialny, roll up podświetlany,
  • animacja poklatkowa, postprodukcja oraz realizacji nagrań audio-wideo
  • wyposażenie pracowni technologii i odkrywania świata

 

W wyniku realizacji projektu instytucja została wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający rozszerzenie istniejącej oferty kulturalnej oraz stworzenie nowej. Wyposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt oświetleniowy, audiowizualny, projekcyjny, rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej, transmisji oraz obróbki widowisk oraz interaktywnej oferty dla najmłodszych odbiorców Centrum sprawiło, że w ofercie instytucji pojawiła się nowa jakość co pozwoliło zrealizować zakładany wzrost popytu w postaci zwiększenia liczby osób odwiedzających. Zmodernizowana oraz nowa oferta Centrum po zakończeniu realizacji zadania obejmuje dodatkowe miesiące poza szczytem sezonu kulturalnego (od maja do października) w związku z czym przedłużeniu ulegnie sezon turystyczny w Elblągu.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Zapisz się do newslettera