Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur

 

Projekt polega na stworzenie kolekcji zdigitalizowanych muzealiów i zabytków architektury. Cyfryzacja przeprowadzona zostanie za pomocą różnorodnych technik i udostępniona na stronie cyfrowewm.pl. Projekt zakłada szerokie i bezpłatne upowszechnienie rezultatów digitalizacji wśród różnych grup odbiorców. W trakcie jego trwania powstaną: audiodeskrypcja cyfrowych obiektów, tłumaczenia na język angielski, aplikacje VR, filmy, lekcje dla uczniów szkół na terenie województwa, konkurs, konferencje, warsztaty dla młodzieży, warsztaty i scenariusze lekcji dla nauczycieli.

Głównym zadaniem w projekcie jest digitalizacja zabytków i muzealiów z terenu Warmii i Mazur z epoki renesansu i baroku. Pierwszy etap obejmuje digitalizację 50 muzealiów z muzeów województwa warmińsko-mazurskiego oraz dwóch zabytków architektury, związanych z tym okresem. Zadanie jest naturalną kontynuacją (stąd tytuł continuum) projektu "Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”, w którym zdigitalizowanych zostało ponad 120 muzealiów i 2 zabytki architektury z regionu, z epoki średniowiecza. Drugi etap projektu polegałby na udostępnianiu i upowszechnianiu cyfrowych zasobów pozyskanych w trakcie realizacji zadania. Planowane jest szerokie i bezpłatne udostępnienie za pośrednictwem nowych mediów wszystkich rezultatów projektu, przy wykorzystaniu wykonanej dokumentacji zabytków i muzealiów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zapisz się do newslettera