Nasze tutaj

Projekt „Nasze tutaj” będzie odkrywał, utrwalał i upowszechniał wiedzę nt. kształtowania się tożsamości mieszkańców Elbląga, którzy po 1945 r. osiedlili się w mieście. Był to okres w którym nastąpiła znaczna wymiana mieszkańców Elbląga. W projekcie „Nasze tutaj” kluczowa będzie, nieujmowana dotychczas, perspektywa osobista i rodzinna. Chcemy zebrać, a następnie utrwalić historie, które funkcjonują w ustnym obiegu. Projekt skupi się na procesiebudowania nowej wspólnoty, stopniowej integracji, wyrastania poczucia „bycia u siebie”. Ze względu na wiek świadków – osób, które po II wojnie światowej jako dzieci wraz z rodzicami osiedliły się w Elblągu – teraz jest ostatni moment, żeby dotrzeć dorelacji z tego okresu. W ramach projektu powstanie film dokumentalny (kanwą filmu będą wspomnienia pierwszych powojennego mieszkańców Elbląga i ich potomków), ebook – miejski przewodnik po miejscach do których napływali nowi, powojenni mieszkańcy; warsztaty pn. „Kodujemy naszą historię”, miejski spacer śladami powojennych osiedleń oraz scenariusze zajęć dla szkół w regionie z wykorzystaniem filmu powstałego w ramach niniejszego projektu. Projekt zakończy spotkanie podsumowujące, na którym odbędzie się premiera filmu oraz ebooka. Dla szkół przygotowane zostaną lekcje pokazowe z wykorzystaniem powstałego filmu. Film, ebook i scenariusze zostaną upowszechnione nazasadzie wolnej licencji. Projekt jest adresowany do mieszkańców Elbląga i będzie realizowany na jego terenie.

Organizator: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

Termin realizacji: 5.05.2019 - 1.12.2019 

Dofinansowanie: Projekt „Nasze tutaj” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"

Projekt „Nasze tutaj” jest realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu w związku z obchodami Roku Pionierów Elbląga.

PROGRAM I SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

ZADANIE IFilm krótkometrażowy (maj - listopad)

Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektu pn. "Nasze tutaj" będzie przygotowanie krótkometrażowego filmu, który zbierze, utrwali i pomoże upowszechnić historie pierwszych powojennych mieszkańców Elbląga oraz ich potomków. Kluczowymi wątkami ujętymi w filmie będzie kształtowanie się osobistych relacji zmiejscem. Film będzie miał formułę nowoczesnego dokumentu. Uroczysta premiera filmu odbędzie się w listopadzie 2019 w Kinie Światowid. Na premierę filmu zostaną zaproszeni przedstawiciele władz miasta, instytucji miejskich,bohaterowie wypowiadający się w filmie oraz elblążanie. Następnie w Kinie Światowid odbędą się lekcje pokazowe dlaszkół z wykorzystaniem filmu. Przygotowane zostaną scenariusze zajęć, które wraz z filmem zostaną rozesłane do szkółw mieście i w regionie. Film zostanie udostępniony w Internecie. Nad całością będą czuwali Aleksandra Bielska i Jakub Strumiński. Na potrzeby realizacji filmu zostaną zaangażowani dwaj lektorzy (głos męski i żeński). Zadanie będzie realizowane przy wsparciu pracowników CSE "Światowid" w Elblągu. Do przygotowania filmu zostaną wykorzystane  materiały archiwalne udostępnione przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz przez członków grupy na Facebooku pn. Dawne zdjęcia Elbląga. Konsultantem merytorycznym materiału zebranego do filmu będzie Juliusz Marek. Szacujemy, że film w kinie obejrzy 900 osób (sala kinowa, którą dysponujemy liczy 323 miejsca), 300 osób - premiera, 600 osób - lekcje pokazowe. Odbiorcami filmu będą również użytkownicy Internetu oraz uczniowie (1250uczniów), którzy obejrzą film na lekcjach.

ZADANIE IIMiejski przewodnik w postaci ebooka (maj - listopad)

Historie po miejscach w Elblągu, które niekoniecznie są najbardziej reprezentatywne, ale są świadkami kształtowaniasię więzi lokalnej. Są miejscami/ulicami/dzielnicami, które z "tylko" miejsc do zamieszkania, czasem do pobytu na chwilę,stawały się "aż" miejscem w którym zaczynała kształtować się nowa tożsamość. W wielu przypadkach w miejscach wybranych na chwilę, mieszka już czwarte pokolenie. W Elblągu wiele jest takich ulic czy dzielnic, ale świadomość tegofaktu z upływem czasu zaciera się. Ebook zostanie stworzony z materiałów zebranych na potrzeby przygotowania filmurealizowanego w ramach niniejszego projektu. Nad treścią ebooka będzie pracował zespół pracowników CSE"Światowid" w Elblągu, opracowanie graficzne zostanie zlecone na zewnątrz. Konsultantem merytorycznym ebookabędzie Juliusz Marek. Premiera ebooka będzie miała miejsce równocześnie z premierą filmu. Zakładamy, że ebookzostanie pobrany minimum 300 razy.

ZADANIE IIIMiejski spacer po miejscach osiedleń pionierów Elbląga (czerwiec)

Spacer z przewodnikiem po wybranych ulicach i dzielnicach miasta Elbląga do których przybywali nowi, powojennimieszkańcy miasta. Spacer poprowadzi doświadczony przewodnik miejski, współpracujący z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Elblągu. Materiał zebrany podczas spaceru zostanie także wykorzystany dorealizacji filmu i ebooka. W spacerze (szacunek na podstawie podobnych działań) weźmie udział 50 osób.ZADANIE IVWarsztaty "Kodujemy naszą historię" (lipiec)Międzypokoleniowe na których zespoły (np. rodziny) opracują rodzinne historie od czasu pojawienia się w Elblągu, anastępnie "zakodują ją" z wykorzystaniem robota do nauki kodowania. Dla młodszych uczestników będzie to okazja, żeby poznać szczegóły historii swojego pochodzenia watrakcyjnej dla siebie formie. Starsi z kolei będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnieoswajać się z nowymi technologami. Warsztaty będą integrowały różne pokolenia. Ich efektem będą powojenne historie elbląskich rodzin "opowiedziane" przez robota do nauki kodowania. Warsztaty odbędą się dwa razy, będą prowadzonenie odpłatnie (wkład osobowy) - 2 razy po 4 godziny dla łącznej liczby 30 osób.

ZADANIE VLekcje pokazowe i scenariusze dla szkół (listopad)W ramach niniejszego projektu przygotowane zostaną dwa scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem powstałego filmu. Scenariusze przygotuje doświadczony nauczyciel i autorscenariuszy zajęć, który na podstawie swoich zajęć poprowadzi dwie lekcje pokazowe dla szkół - jedna dla uczniów szkółpodstawowych, druga dla uczniów szkół średnich. Lekcje będą odbywały się na sali kinowej liczącej 323 miejsca i łącznie weźmie w nich udział 600 osób (uczniowie + nauczyciele). Powstałe scenariusze zostaną przekazane elbląskim nauczycielom, a ich upowszechnienie wesprze Departament Edukacji w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miejski spacer po miejscach osiedleń pionierów Elbląga

W sobotę (29 czerwca) przeszliśmy się po niektórych miejscach osiedlanych przez pierwszych powojennych mieszkańców Elbląga. Część trasy przeszedł z nami Witold Grodziewicz, który do naszego miasta przyjechał  6 czerwca 1945 r. 

Trasa spaceru: Park Dolinka – do mostku, ulice: Kopernika, Chopina, Szymanowskiego, Beniowskiego, Osiedle Marynarzy, Kajki, Pionierska, Królewiecka, 12 Lutego, Trybunalska, Traugutta, Park Traugutta, Grobla św. Jerzego, 1 Maja, Plac Słowiański.

LINK DO GALERII ZDJĘĆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warsztaty "Kodujemy naszą historię" 

Kodowali seniorzy, kodowały maluchy i kodowała młodzież. To były spotkania, na których oswajaliśmy się z podstawami programowania. Potem za pomocą zaprogramowanych robotów opowiadaliśmy swoje rodzinno-elbląskie historie albo historie ulubionych miejsc w Elblągu. Warsztaty pn. Kodujemy naszą historię odbyły się 3 i 4 lipca.

LINK DO GALERII ZDJĘĆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premiera filmu "Przychodźcy" i e-booka "Elbląg oswojony"

13 listopada w Kinie Światowid odbyła się premiera filmu "Przychodźcy" i e-booka "Elbląg oswojony". W premierze uczestniczyli bohaterowe filmu i e-booka, twórcy, przedstawiciele władz miasta oraz elblążanie. 

LINK DO GALERII ZDJĘĆLINK DO FILMU "PRZYCHODŹCY"LINK DO E-BOOKA "ELBLĄG OSWOJONY"LINK DO RELACJI Z PREMIERY - PORTEL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lekcje pokazowe "Elbląg pionierów, Elbląg dziś"

14 listopada w Kinie Światowid odbyły się lekcje pokazowe dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje przeprowadził dr Tomasz Gliniecki, autor scenariuszy lekcji "Elbląg pionierów, Elbląg dziś". W lekcjach uczestniczyło ponad 600 osób. Powstałe scenariusze zostały przekazane elbląskim nauczycielom. 

LINK DO GALERII ZDJĘĆLINK DO SCENARIUSZY LEKCJI

Zapisz się do newslettera