Sztuka kontaktu

Termin realizacji: 1. 0 5 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

 Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest do wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

  • Cykliczne zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin sztuki
  • Prezentacje sceniczne
  • Happeningi
  • Wystawy
  • Letnie warsztaty artystyczne
  • 13.Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

W trakcie projektu korzystać będziemy z metod pracy inspirujących zachowania twórcze, zachęcających do aktywnego uczestnictwa w działaniach i ich współtworzenia, umożliwiających zdobywanie nowych umiejętności.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu realizowany był projekt pod nazwą „Sztuka kontaktu”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się cykliczne zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin sztuki, prezentacje sceniczne, happeningi, wystawy, a także letnie warsztaty artystyczne i 13. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne.

„Sztuka kontaktu” - był to projekt o charakterze edukacyjnym, adresowany do wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Miał na celu wyposażenie uczestników w kompetencje społeczne, zdolności do działania na rzecz innych i umiejętności komunikacyjne. Służyły temu różnorodne działania, w tym cykle warsztatów rękodzielniczych i manualno-sensorycznych, realizowanych w świetlicach wiejskich i ośrodkach kultury na Warmii i Mazurach. Zajęcia te miały pobudzić w uczestnikach kreatywność i chęć działania artystycznego, jak również zmotywować do twórczego działania i myślenia. Podczas warsztatów manualno-sensorycznych, na których powstały między innymi filcowe zabawki, nie zabrakło twórczego projektowania, wycinania i zszywania. Warsztaty manualno-sensoryczne przeprowadzono w Rejsytach w gminie Rychliki, w Suchaczu i Tolkmicku, natomiast warsztaty rękodzielnicze - w Suchaczu, Zielonce Pasłęckiej i Bartoszycach, a ich celem było rozpowszechnienie wiedzy o tradycyjnych rzemiosłach takich jak tkactwo, filcowanie i haft. Uczestnicy warsztatów - dzieci, młodzież i dorośli - mieli okazję zapoznać się z podstawami technik tkackich i tkali makatki ścienne. – Na zajęciach można było zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, a także praktyczną z zakresu proponowanych przez nas rzemiosł, odkryć i rozwinąć twórczy potencjał, a także zdolności manualne – mówi Teresa Miłoszewska, koordynator projektu.

W lipcu odbyła się pięciodniowa Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej, czyli interdyscyplinarne warsztaty skierowane do młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz wolontariuszy. Wspólna praca artystyczna sprzyjała budowaniu pozytywnych relacji i więzi wśród uczestników Szkoły, uczyła empatii i zrozumienia potrzeb innych osób. Podczas realizacji warsztatów wykorzystywana była metoda projektu oraz metody aktywizujące grupę, elementy pedagogiki zabawy. Zajęcia prowadzono w CSE „Światowid” w Elblągu oraz w plenerze.

Kolejnym zadaniem były oparte na ruchu i improwizacji warsztaty ,,Skontaktowani”, których istotnym elementem była relaksacja przy dźwiękach różnych instrumentów etnicznych wprowadzających w błogi nastrój i regenerujących siły do nowych wyzwań. Warsztaty miały na celu zredukowanie stresu, wyzwalanie pozytywnej energii. Wzięli w nich udział dorośli młodzież i dzieci, a także grupy międzypokoleniowe.

W ramach projektu „Sztuka kontaktu” odbyły się także warsztaty teatralno-filmowe „Ja i Ty - rodzi MY”. Miały one wymiar artystyczny i terapeutyczny. Owocem rozmów, obejrzanych filmów i pracy na scenie był film powarsztatowy. Uczestnicy pracowali pod opieką reżysera teatralnego, eksperta od filmu oraz operatora obrazu, montażysty i realizatora postprodukcji. Do robienia zdjęć używali zwykłego aparatu, telefonu komórkowego i tabletu. W warsztatach wzięli udział uczniowie SOSW nr 2 w Elblągu, rodzice i nauczyciele.

W listopadzie w Światowidzie odbyły się 13. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne. Upłynęły one pod znakiem prezentacji scenicznych, warsztatów, koncertów muzycznych, a spotkali się na nich artyści sprawni i z niepełnosprawnościami, z różnych stron Polski i świata. Wydarzenie to sprzyjało wymianie doświadczeń, wspólnemu spędzaniu czasu i dzieleniu się pasją do sztuki i tworzenia. – MSA to wydarzenie integracyjne, otwarte dla wszystkich, odczarowujące stereotypy i przełamujące bariery – powiedział Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. Wydarzeniu towarzyszyły również wystawy: pierwszą z nich była wystawa duńskiej fotografii, a drugą ekspozycja prac estońskich ilustratorów książkowych. Uczestnicy MSA występowali w spektaklach teatralnych, mieli też okazję do wzięcia udziału w licznych warsztatach, które miały na celu pobudzenie kreatywności i wyobraźni uczestników. Były to zajęcia capoeiry, warsztaty improwizacji w ruchu i warsztaty tworzenia unikatowych breloków oraz map marzeń. W ostatnim dniu imprezy odbył się happening plastyczny „Strefa Twórczości”, który był przestrzenią otwartą do artystycznego tworzenia - jego uczestnicy malowali obrazy, tworzyli autorskie makatki, szyli zabawki sensoryczne, tworzyli w glinie, a przy tym wszystkim doskonale się bawili.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

***

Warsztaty tworzenia zabawek sensorycznych w Suchaczu

GALERIA ZDJĘĆ

***

Warsztaty rękodzielnicze w Suchaczu

GALERIA ZDJĘĆ

***

Warsztaty rękodzielnicze w Zielonce Pasłęckiej

GALERIA ZDJĘĆ

***

Warsztaty "Skontaktowani"

GALERIA ZDJĘĆ

***

13. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

***

Warsztaty "Filcowe zabawki" w Tolkmicku

GALERIA ZDJĘĆ 

***

Warsztaty teatralno-filmowe „Ja i Ty - rodzi MY”

Zapisz się do newslettera