Rozbudowa, przebudowa i remont CSE „Światowid”

Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Celem  ogólnym  projektu  jest  zwiększenie  efektywności  wykorzystania  potencjału  kulturowego  w  osiąganiu korzyści  społecznych  i  gospodarczych  w  wymiarze  krajowym,  regionalnym  i lokalnym  poprzez  rozbudowę, przebudowę  i remont obiektu CSE Światowid. 
Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyDZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Okres realizacji: I kwartał 2016- II kwartał 2021

Koszt całkowity projektu: 23.724.560,98 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 12.190.732,37 zł
Wkład własny Samorząd Województwa: 9.337.142,00 zł
Wkład własny CSE Światowid w Elblągu: 2.196.686,61 zł


Celami szczegółowymi projektu są:
- uzyskanie nowych powierzchni i funkcjonalności na działania kulturalne,
- uzyskanie nowych funkcjonalności przebudowanej i wyremontowanej powierzchni,
- rozszerzenie oferty kulturalnej CSE Światowid zwiększenie dostępu do usług kulturalnych,
- poprawa  lokalnej  i  regionalnej  atrakcyjności ci  pod  względem  możliwości  spędzania  wolnego  czasu  oraz turystycznej, w tym turystyki kulturalnej,
- poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców regionów poprzez zwiększenie dostępu do  obiektu kultury – sprzyjającemu rozwojowi aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- poprawa infrastruktury obiektu w celu udostępnienia dla osób z niepełnosprawnościami,
- rozwój  społeczności  regionów  poprzez  umożliwienie  obcowania  z  kulturą,  z  uwzględnieniem  osób  z niepełnosprawnościami,
- poprawa  efektywności  wykorzystania  potencjału  infrastruktury  kultury  w  osiąganiu  korzyści  społecznych  i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym. 

 

W związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego możliwe jest poprzez specjalny adres email

nadużycia.POIS@mr.gov.pl

lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

Zapisz się do newslettera