Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego

Zadanie polega na digitalizacji fragmentów unikatowego w skali świata zabytku techniki, jakim jest uznany za pomnik historii Kanał Elbląski. W ramach projektu wykonana została digitalizacja 3D, elementów składowych 5 zespołów pochylni oraz udokumentowane zostaną fragmenty zabytkowego szlaku żeglownego w formie serii panoram sferycznych. Projekt zakłada opracowanie oraz szerokie i różnorodne w formie udostępnienie w wirtualnej przestrzeni, pozyskanych w czasie digitalizacji zasobów. Wykonana aplikacja VR będzie formą wykorzystania nowoczesnych technologii do prezentacji zdigitalizowanych zbiorów. Popularyzacji efektów tych działań oraz edukacji kadry nauczycielskiej w dziedzinie wykorzystania zasobów cyfrowych służyć będą specjalnie zrealizowane warsztaty.

 

 

Planowane jest szerokie i bezpłatne udostępnienie za pośrednictwem nowych mediów wszystkich rezultatów projekt wykorzystujących materiał pozyskany w ramach digitalizacji unikatowych 5 zespołów pochylni oraz fragmentów szlaku żeglownego zabytkowego Kanału Elbląskiego. Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D i fotogrametrii budynków maszynowni, animacje 5 zespołów pochylni (w których skład wchodzą budynek maszynowni, 2 stanowiska śluzowania -górne i dolne -oraz 2 wózki), a także panoramy sferyczne ze szlaku żeglownego dostępne będą wraz z popularno – naukowymi ich opisami (również w języku angielskim) na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl. Ze względu na swoją objętość i specyfikę, kopie wzorcowe, materiał z digitalizacji w formie „surowych”, nie opracowanych skanów 3D i zdjęć do panoram, jak również materiały opracowane dostępne będą na dedykowanych programach, na miejscu, w siedzibie Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Efekty digitalizacji udostępnione zostaną również w formie aplikacji VR.

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN KONFERENCJI: 28 października 2019 r.

PODSUMOWANIE KONFERENCJI I MATERIAŁY: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/217/edukacyjny-potencjal-kanalu-elblaskiego/

 

O realizacji projektu:

- Wirtualnie po Kanale Elbląskim: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/195/wirtualnie-po-kanale-elblaskim/

- Aplikacje dla dziedzictwa: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/202/aplikacje-dla-dziedzictwa/

- Spacer po Kanale: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/203/spacer-po-kanale/

- Asystenci maszynisty poszukiwani: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/207/asystenci-maszynisty-poszukiwani/

- Aplikacja AR: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/215/nie-tylko-vr-ale-tez-ar/

- Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/220/piec-cyfrowych-pochylni-kanalu-elblaskiego/

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/221/kanal-elblaski-na-klikniecie/

 

Po aktualności dotyczące naszej codziennej działaności projektowej zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/cyfrowewm/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapisz się do newslettera