PRZENIKANIE

"PRZENIKANIE" to szeroki program obejmujący działania ukierunkowane przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnosciami, przy aktywnym udziale osób sprawnych, szczególnie zaś wolontariuszy.

Termin realizacji: 1 czerwca - 31 grudnia 2018 r.

Różnorodność działań umożliwi osobom z niepełnosprawnościami, ale także grupom ze środowisk marginalizowanych, realizację własnych pasji i zainteresowań artystycznych w szerokim kontekście społecznym.

Zastosowane metody realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu sprzyjać będą aktywnemu uczestnictwu w działaniach inspirujących zachowania twórcze.

 Rozwój kreatywności i inspirowanie zachowań twórczych osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym jest naszym założeniem.

Sztuka jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji. Pełni funkcję katharsis. Arteterapia może być stosowana względem osób niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu zdrowia. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W dobie nieustannego pośpiechu i pogoni za dobrami materialnymi tak ważne jest pochylenie się nad drugim człowiekiem. Osoby niepełnosprawne żyją często na marginesie życia społecznego.

Proponujemy udział w wyjątkowych działaniach, które pozwolą odkryć siebie, swój potencjał, ale też poznać świat wokół z nowej perspektywy. To może być nowa jakość życia dla wielu uczestników.

Doświadczenia z lat ubiegłych potwierdzają sens podejmowania takich działań, poszukiwania coraz to nowych form pracy w zakresie arteterapii. Zastosowanie metod wymagających rzeczywistego zaangażowania uczestników (warsztatowy sposób pracy), kładących nacisk na wyposażenie odbiorców w nowe umiejętności, skłaniających do własnych twórczych działań pozwoli osiągnąć zakładane cele. Interdyscyplinarny charakter działań w ramach projektu umożliwi zrealizowanie zakładanych celów oraz dostosowanie programu do indywidualnych możliwości uczestników.

W trakcie realizacji projektu korzystać będziemy z innowacyjnych form pracy z uczestnikami, m.in. z interaktywnych warsztatów, akcji happeningowych, pedagogiki zabawy. Korzystać będziemy z nowoczesnych technologii i mediów. W realizację działań zaangażowani będą profesjonalni twórcy, artyści, m.in. muzycy, plastycy. Zamierzamy także twórczo eksperymentować – między innymi poprzez działania muzyczne, teatralne i plastyczne, do realizacji których zaprosimy profesjonalnych artystów oraz młodzież niepełnosprawną i zagrożoną wykluczeniem społecznym. Efekty wielomiesięcznej, systematycznej pracy artystycznej zaprezentowane zostaną podczas otwartej dla szerokiej publiczności prezentacji w ramach Międzynarodowych Spotkań Artystycznych.

Oprócz warsztatów arteterapeutycznych realizowane będą działania integracyjne, z udziałem osób sprawnych: Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej (interdyscyplinarne warsztaty wakacyjne dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy), warsztaty artystyczne „Improwizacje” oraz 12. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne.

Zakładanym rezultatem będzie wyposażenie uczestników w kompetencje społeczne, zdolności do działania na rzecz innych, umiejętności komunikacyjne.

Projekt realizowany we współpracy z innymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi, placówką kultury, szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz samorządem lokalnym, co sprzyjać będzie tworzeniu kapitału społecznego w regionie i sieciowaniu naszych działań. Umożliwi tez dotarcie do możliwie szerokich grup odbiorców.

 

Zapraszamy do obejrzenia:

Pozostałe publikacje znaleźć można na stronach:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/wiatowid-projektuje/

https://www.portel.pl/kultura/tworcza-sobota-w-cse-swiatowid/107113

http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk=18798

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/nasze-projekty/przenikanie/

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/tworcza-sobota-w-cse-wiatowid/

MSA:

http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk=19217

https://www.portel.pl/spoleczenstwo/spotkajmy-sie-na-miedzynarodowych-spotkaniach-artystycznych/108571

https://www.portel.pl/kultura/juz-wkrotce-niezwykle-spotkania/108295

http://dziennikelblaski.pl/547922,Wyjatkowe-wydarzenie-w-Swiatowidzie-Artysci-sprawni-i-niepelnosprawni-na-jednej-scenie.html

http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk=19160

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/ju-wkrotce-niezwyk-e-spotkania/

https://ro.com.pl/mvc/patronaty/impreza/93/12-miedzynarodowe-spotkania-artystyczne

http://msa.swiatowid.elblag.pl/

http://dziennikelblaski.pl/548424,Afrykanskie-rytmy-w-Swiatowidzie.html

https://www.portel.pl/kultura/juz-wkrotce-niezwykle-spotkania/108295

https://www.portel.pl/kultura/artystyczne-spotkania-w-elblagu/108476

https://pl-pl.facebook.com/MiedzynarodoweSpotkaniaArtystyczne/

https://medyk-elblag.pl/kierunek/9-uncategorised/317-12-mi%C4%99dzynarodowe-spotkania-artystyczne.html

https://ro.com.pl/artysci-z-kraju-i-zagranicy-przyjechali-do-elblaga-na-miedzynarodowe-spotkania-artystyczne/01423205

https://jim.org/12-miedzynarodowe-spotkania-artystyczne-w-elblagu/

https://www.truso.tv/wiadomosci/49765,w-czwartek-ruszaja-miedzynarodowe-spotkania-artyst

http://www.elblag.net/artykuly/startuja-miedzynarodowe-spotkania-artystyczne-wydarzenie-zakonczy-sie-w-sobote-24-listopada,38048.htm

https://www.evensi.com/edzynarodowe-spotkania-artystyczne-plac-kazimierza-jagiellonczyka-1-82-300-elblag/278332239

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/266574.html%0A

http://ckziuelblag.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:miedzynarodowe-spotkania-artystyczne&catid=8&Itemid=101

http://naszelblag.pl/imprezy/wszystkie/0/date/2018-11-21

http://encyklopediateatru.pl/artykuly/266574/elblag-juz-wkrotce-niezwykle-spotkania-w-swiatowidzie

https://elblog.pl/teatr-tanca-i-cienia-w-swiatowidzie/

http://razemztoba.pl/kultura-muzyka-i-taniec-inspirowane-tradycjami-afryki/

http://razemztoba.pl/kultura-juz-wkrotce-niezwykle-spotkania/

https://www.portel.pl/kultura/miedzynarodowe-spotkania-artystyczne-czas-zaczac/108636

https://www.info.elblag.pl/2,56129,Artystyczne-spotkania-z-teatrem.html

https://portal.abczdrowie.pl/imprezy-w-elblagu

http://bemowskie.pl/projekt/teatr-playback/

Materiały filmowe:

KwC odc.138 http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39765/Default.aspx

KwC odc. 143 http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39956/Default.aspx

KwC odc. 144 http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39987/Default.aspx

KwC odc. 145 http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39999/Default.aspx

Materiały radiowe:

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39697/Default.aspx

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2184458.html

https://www.portel.pl/kultura/w-piatek-rusza-letnia-szkola-edukacji-artystycznej/106163

Warsztaty Artystyczne IMPROWIZACJE

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/pomaganie-przez-sztuk/

https://www.portel.pl/kultura/beda-uczyc-sie-improwizacji/106734

http://www.powiat.elblag.pl/pl/4454-improwizowali-w-marwicy

http://www.caopow-powiatelblag.pl/index.php/pow-orle-gniazdoq/250-warsztaty-artystyczne-improwizacje.html

http://www.caopow-powiatelblag.pl/index.php/centrum/253-warsztaty-artystyczne-improwizacje.html

Happeningi

https://www.portel.pl/kultura/beda-wyrazac-sie-przez-sztuke/107281

http://dziennikelblaski.pl/538337,Happening-w-Bielicy.html

https://www.portel.pl/kultura/akcja-plastyczna-w-markusach/108029

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/akcja-plastyczna-w-markusach/

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39893/Default.aspx

http://suchacz.eu/news.php?readmore=3241

http://www.bibliotekamarkusy.naszabiblioteka.com/n,po-warsztatach-plastycznych

https://www.info.elblag.pl/31,55468,Przenikanie-Happening-artystyczny-w-Bielicy.html

https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-Publiczna-Gminy-Markusy

Zapisz się do newslettera