Rozbudowa

Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Celem  ogólnym  projektu  jest  zwiększenie  efektywności  wykorzystania  potencjału  kulturowego  w  osiąganiu korzyści  społecznych  i  gospodarczych  w  wymiarze  krajowym,  regionalnym  i lokalnym  poprzez  rozbudowę, przebudowę  i remont obiektu CSE "Światowid" w Elblągu. 
Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu
Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.07.2021

Koszt całkowity projektu: 25.832.316,23 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 12.590.732,37 zł
Wkład własny Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 11.045.486,11 zł
Wkład własny Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu: 2.196.097,75 zł


Celami szczegółowymi projektu są:
- uzyskanie nowych powierzchni i funkcjonalności na działania kulturalne,
- uzyskanie nowych funkcjonalności przebudowanej i wyremontowanej powierzchni,
- rozszerzenie oferty kulturalnej CSE Światowid zwiększenie dostępu do usług kulturalnych,
- poprawa  lokalnej  i  regionalnej  atrakcyjności ci  pod  względem  możliwości  spędzania  wolnego  czasu  oraz turystycznej, w tym turystyki kulturalnej,
- poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców regionów poprzez zwiększenie dostępu do  obiektu kultury – sprzyjającemu rozwojowi aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- poprawa infrastruktury obiektu w celu udostępnienia dla osób z niepełnosprawnościami,
- rozwój  społeczności  regionów  poprzez  umożliwienie  obcowania  z  kulturą,  z  uwzględnieniem  osób  z niepełnosprawnościami,
- poprawa  efektywności  wykorzystania  potencjału  infrastruktury  kultury  w  osiąganiu  korzyści  społecznych  i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym. 

 

W związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego możliwe jest poprzez specjalny adres email

nadużycia.POIS@mr.gov.pl

lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

 

*****

Światowid od nowa

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zakończył największą w swojej historii inwestycję infrastrukturalną. Wszystko po to, aby widzowie, uczestnicy, odbiorcy oferty instytucji mogli w jeszcze większym stopniu uczestniczyć w życiu kulturalnym przygotowywanym przez Światowid.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od lat jest miejscem gdzie kultura jest zawsze najważniejsza. Nie jest to tylko placówka kultury w nowoczesnym pojęciu, ale też instytucja o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. Przez te wszystkie lata, „Światowid” był organizatorem i kreatorem kulturalnego życia Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Instytucja realizuje także wiele projektów czy wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. „Światowid” od lat przygotowuje m.in. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, jest odpowiedzialny za działalność Kina Światowid, Regionalnej Pracowni Digitalizacji, czy wreszcie działalność sekcyjną i warsztatową, a to tylko niektóre z przedsięwzięć wartych podkreślenia, bo jest ich przecież zdecydowanie więcej.

Po blisko 60 latach od otwarcia, budynek Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu doczekał się gruntownego remontu i modernizacji. Inwestycja przełoży się na rozszerzenie oferty kulturalnej, jej uatrakcyjnienie i na lepsze, skuteczniejsze dotarcie do potrzeb i oczekiwań naszych odbiorców.

- Poprzez rozbudowę, przebudowę i remont „Światowida”, chcemy zwiększyć komfort uczestników naszych przedsięwzięć oraz zaprezentować ich zupełnie nową jakość. Doprecyzowujemy i rozwijamy naszą ofertę. Jestem przekonany, że nasze pomysły i koncepcje trafią na podatny grunt, dzięki czemu każdy miłośnik kultury znajdzie w „Światowidzie” coś dla siebie - mówi Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. W sposób szczególny chciałbym podkreślić, że po modernizacji cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jest wyposażony w windy, podjazdy, platformy dla wózków i odpowiednie oznakowanie. W budynku została zainstalowana klimatyzacja oraz wiele nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań jak np. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła – podkreśla Antoni Czyżyk.

Cały obiekt Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu został rozbudowany o blisko 1900 metrów kwadratowych. Przebudowa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w dużej mierze dotyczyła także Kina Światowid. Dotychczas widzowie mogli korzystać z dwóch sal kinowych – dużej (na 323 miejsc) i kameralnej (111 miejsc). Po rozbudowie widzowie mają do dyspozycji także trzecią – liczącą 73 miejsc - jest to sala studyjna, w której odbywać się mogą prezentacje kina autorskiego, studyjnego, amatorskiego oraz spotkania, wykłady i zajęcia z twórcami i ekspertami kinematografii. Patronem sali będzie Stefan Mula, elbląski filmowiec, założyciel Amatorskiego Klubu Filmowego Jantar. Dopełnieniem tych działań jest utworzenie Centrum Sztuki Filmowej, które zajmuje się realizacją zadań z zakresu edukacji filmowej i medialnej.

Nowa sala kinowa jest w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ale także osób niewidomych i niedowidzących. Na sali odbywają się już regularne seanse filmowe, ruszy także cykl filmowy seansów z audiodeskrypcją. Jest to jedyna taka sala kinowa w północnej Polsce. Audiodeskrypcja będzie oparta o system AudioMovie - innowacyjne w skali światowej rozwiązanie polegające na aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinie audiodeskrypcji oraz audionapisów osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane z życia społecznego. Jako Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu chcemy wyjść temu naprzeciw.

- Zmodernizowane zostały także pracownie artystyczne oraz powstały nowe powierzchnie do działań edukacyjnych, w których prowadzona już jest kompleksowa edukacja artystyczna i plastyczna dla wszystkich grup społecznych. Działania te koordynuje Centrum Aktywności Społecznej – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur zastępca dyrektora CSE „Światowid”. Ważną częścią działalności CSE „Światowid” jest również Regionalna Pracownia Digitalizacji na bazie i doświadczeniach której, powstało centrum edukacji regionalnej z nowocześnie wyposażoną salą multimedialną do organizacji stacjonarnych zajęć z ochrony dziedzictwa kulturowego. - Wartym podkreślenia jest fakt że „Światowid” od początku istnienia integruje i wspiera środowisko artystyczne. To właśnie z myślą o artystach i twórcach powstały nowe przestrzenie wystawiennicze - dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur. Poprzez Inkubator Kultury, wsparcie obejmie także możliwość podnoszenia kwalifikacji przez osoby związane z sektorem kultury lub planujące przebranżowienie.

Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez rozbudowę, przebudowę i remont obiektu CSE Światowid.

Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.07.2021

Koszt całkowity projektu: 25.832.316,23 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 12.590.732,37 zł
Wkład własny Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 11.045.486,11 zł
Wkład własny Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu: 2.196.097,75 zł

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
tel. 55 611 20 50 www.swiatowid.elblag.pl


*****Kwiecień 2021. W piątkowym wydaniu Dziennika Elbląskiego (16 kwietnia), ukazał się artykuł poświęcony rozbudowie, przebudowie i remontowi Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Zapraszamy do lektury!

*****Marzec 2021. Jak „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” wygląda w trzecim miesiącu roku 2021. Zobaczcie w naszym kolejnym materiale wideo. Film obejrzycie >> tutaj

*****Luty 2021. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, w którym pokażemy Wam proces zaawansowania projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”. Film obejrzycie >> tutaj

*****Styczeń 2021. Gotowa jest już trzecia sala kinowa w CSE Światowid, do końca zbliżają się prace w sali widowiskowej. - Wszystkie prace planujemy zakończyć w marcu, w kwietniu przyjdzie czas na odbiory, a w maju powinniśmy ruszyć po przebudowie pełną parą – powiedział Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu w rozmowie z portel.pl. Cały artykuł przeczytacie >> tutaj

*****  

 
Kwiecień 2020
. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Antonim Czyżykiem, dyrektorem Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, na temat postępów prac podczas rozbudowy Światowida. Prace budowlane wykonane na zewnątrz budynku można zobaczyć w naszym filmie.

*****

16 marca 2020. Zapraszamy do obejrzenia RELACJI FILMOWEJ - film nakręcony z drona pokazuje prace budowlane na zewnątrz budynku.

*****14 stycznia 2020 r.
Trwa rozbudowa Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu -  zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ oraz RELACJI FILMOWEJ, w których widoczne są kolejne etapy prac budowlanych.

*****18 grudnia 2019 r.
Trwa rozbudowa Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu -  zapraszamy do obejrzenia RELACJI FILMOWEJ, w której widoczne są kolejne etapy prac budowlanych.

*****


1 października 2019 r. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zorganizowało konferencję prasową. Na zaproszenie gospodarza - Antoniego Czyżyka, dyrektora CSE "Światowid", w spotkaniu wziął udział Witold Wróblewski, Prezydent Miasta Elbląga. Głównym tematem konferencji był stan realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dlatego też spotkanie rozpoczęło się od spaceru po rozbudowywanym obiekcie.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z konferencji prasowej i spaceru po rozbudowywanym obiekcie.

*****


21 sierpnia 2019 r. Trwa rozbudowa Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu -  zapraszamy do obejrzenia RELACJI FILMOWEJ, w której widoczne są kolejne etapy prac budowlanych.

*****


13 czerwca 2019 r. Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zorganizowało konferencję prasową poświęconą podsumowaniu mijającego roku kulturalnego, a przede wszystkim realizacji ww. projektu. Na spotkaniu obecni byli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezes Zarządu firmy PRZEMBUD Gdańsk  S.A. Konrad Murzyński, Gabriela Wróbel - członek zarządu oraz dyrekcja CSE "Światowid" , a spotkanie z dziennikarzami zakończyło zawieszeniem wiechy na bloku B od strony ulicy Teatralnej.  GALERIA ZDJĘĆ

*****We wtorek, 16 kwietnia 2019 r., Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu odwiedził marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, którego Antoni Czyżyk, Dyrektor CSE "Światowid, oprowadzał po rozbudowywanym obiekcie. Zapraszamy do obejrzenia RELACJI FILMOWEJ.

*****


W środę 21 sierpnia 2018 r. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oficjalnie przekazało plac budowy. Oznacza to, że rozpoczynamy realizację projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu", który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w kwocie 12 190 732,37 złotych.

Umowa z wykonawcą została podpisana 14 sierpnia, w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina, przez Dyrektora Antoniego Czyżyka oraz przedstawicieli wykonawcy prac Pana Konrada Murzyńskiego, Prezesa Zarządu firmy PRZEMBUD Gdańsk  S.A., i Panią Gabrielę Wróbel, członka zarządu firmy.  

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z konferencji prasowej.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera