Spacer po schronie

Dziś, w piątek 18 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie i umieszczenie na stronie scyfryzowanego przez Regionalną Pracownię Digitalizacji schronu biernego Regelbau 502 w Piszu. To obiekt wpisany do Rejestru Zabytków, prototypowy i wyjątkowy – bo jedyny tego typu w Polsce. Miłośnicy militariów z całego świata, jeśli nie trafią do Pisza, będą moli zwiedzić go podczas wirtualnego spaceru.

Pozycja Piska to leśny punkt oporu wojsk niemieckich, którego budowa rozpoczęła się w 1939 r.  Schron bierny Regelbau 502 był głównym w zespole piskich schronów wojskowych i pełnił funkcję stanowiska dowodzenia odcinka Punkt Oporu Pisz. Stowarzyszenie Historyczne Piska Pozycja Ryglowa wykonało w schronie prace konserwacyjno-renowacyjne, dzięki czemu w jego wnętrzu powstała ekspozycja militarno-historyczna, dostępna do bezpłatnego zwiedzania. Na stronie cyfrowewm.pl można obejrzeć animacje z wykorzystaniem modelu 3D, a wkrótce będzie tam również umieszczony  wirtualny spacer po piskim schronie.

- W kręgu naszych zainteresowań digitalizacyjnych są nie tylko muzealia – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Posiadany przez nas sprzęt i oprogramowanie doskonale sprawdzają się również przy większych obiektach architektonicznych i w planach naszej Pracowni jest coraz więcej tego typu realizacji.

Zdigitalizowane materiały na ręce Sławomira Wolskiego prezesa Stowarzyszenia Historycznego „Piska Pozycja Ryglowa” przekazali Wioletta Śląska-Zyśk wicemarszałek Województwa Warmińsko-mazurskiego oraz Antoni Czyżyk dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Prace wykonała Regionalna Pracownia Digitalizacji, która działa w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Powstała dla digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w sieci. Pracownia, jako pierwsza w regionie, archiwizuje eksponaty w technice 3D. Na stronie cyfrowewm.pl prócz np. elbląskich form przestrzennych, można również oglądać ponad sto kapliczek, wirtualne spacery, a także eksponaty z muzeów z terenu Warmii i Mazur oraz Żuław.

Link do zdigitalizowanego schronu.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera