Cyfrowe narzędzia w edukacji

W ramach projektu „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur” w piątek, 28 października odbędzie się konferencja dla nauczycieli, edukatorów i regionalistów. W programie konferencji są wykłady, warsztaty, pokazy filmów i prezentacja aplikacji VR.

„Renesans i barok na Warmii i Mazurach. Cyfrowe narzędzia w edukacji” – to tytuł konferencji podsumowującej trzyletni projekt „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur”, realizowany przez Regionalną Pracownię Digitalizacji, działającą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Konferencja odbędzie się 28 października, a jej celem będzie pokazanie nauczycielom, edukatorom, regionalistom, jak w ciekawy i angażujący sposób korzystać z cyfrowych narzędzi w celu promowania zabytków, lokalnej historii, cyfrowych zbiorów.

- Konferencja jest okazją do podsumowania trzyletnich działań projektowych – mówią organizatorzy. – W tym okresie nasz zespół skanował i fotografował obiekty w czterech muzeach w naszym województwie – w Elblągu, Fromborku, Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Zdigitalizowaliśmy ponad 70 zabytków muzealnych z epoki renesansu i baroku, na naszą stronę trafią również dwa zabytki architektoniczne – Sanktuarium w Krośnie i Pałac w Kwitajnach.

Na konferencji przedstawione zostaną gotowe narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami szkół podstawowych i średnich – scenariusze lekcji, filmy, aplikacja AR, gry na platformie cyfrowej. Zostanie również zaprezentowana symulacja VR na telefonie komórkowym. W programie konferencji są wykłady dotyczące baroku i renesansu na naszych ziemiach i muzealiów z tej epoki, zgromadzonych w regionalnych muzeach. Zostaną również wyświetlone wybrane filmy, stworzone na potrzeby projektu i odbędą się warsztaty, podczas których pokazane zostanie, jak ze zgromadzonych zasobów cyfrowych korzystać w edukacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: rpd@swiatowid.elblag.pl. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły).

Organizatorem konferencji jest CSE "Światowid" w Elblągu, współorganizatorem Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

PROGRAM KONFERENCJI:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Sala kameralna Kina Światowid
10.00 - 10.10 – powitanie gości|
10.10 - 10.40 – Regionalna Pracownia Digitalizacji - "Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur"
10.40 - 11.25 – Łukasz Kępski „Barok i Renesans na Warmii i Mazurach”
11.25 - 11.40 – przerwa
11.40 -12.00 – prezentacja filmów edukacyjnych o renesansie i baroku na Warmii i Mazurach
12.00 - 12.45 – Jagoda Semków, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku - "O zbiorach z renesansu i baroku na Warmii i Mazurach"
12.45-13.00 – prezentacja aplikacji VR
13.00 - 16.00 – warsztaty: Jarosław Basaj „O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji”

Zobacz również

Zapisz się do newslettera