Konferencja „Renesans i barok na Warmii i Mazurach...”

W salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła się (21.10) konferencja dla nauczycieli, edukatorów i regionalistów - „Renesans i barok na Warmii i Mazurach. Cyfrowe narzędzia w edukacji”. W konferencja była jedną z dwóch zaplanowanych w ramach projektu „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur” (druga będzie miała miejsce w Elblągu 28 października).

Podsumowują one trzyletni projekt realizowany przez działającą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu Regionalną Pracownię Digitalizacji we współpracy z Muzeum Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Mają one na celu pokazanie, jak korzystać z cyfrowych narzędzi w przy promowaniu zabytków, lokalnej historii i cyfrowych zbiorów.

Podczas trwania projektu zespół RPD skanował i fotografował obiekty w czterech muzeach regionu - w Elblągu, Fromborku, Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Zdigitalizowano ponad siedemdziesiąt zabytków muzealnych z epoki renesansu i baroku, w tym również dwa zabytki architektoniczne: Sanktuarium w Krośnie i Pałac w Kwitajnach.

Na konferencjach przedstawiono gotowe narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami szkół podstawowych i średnich - scenariusze lekcji, filmy, aplikację AR, gry na platformie cyfrowej. Zaprezentowano także symulację VR do używania na telefonie komórkowym.

Zaplanowano m.in. też wykłady dotyczące baroku i renesansu na Warmii i Mazurach ziemiach oraz muzealiów pochodzących z tych epok, zgromadzonych w regionalnych muzeach.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Więcej na jego temat w zapisie wideo wprowadzenia do konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Źródło: www.olsztyn24.com

Zobacz również

Zapisz się do newslettera