Projekt ERASMUS + Edukacja dorosłych

Siedmiu pracowników Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wzięło udział w szkoleniu zagranicznym w Portugalii. Kurs zorganizowany był przez znaną organizację szkoleniową z Lizbony - MBC Portugal, która posiada długoletnie doświadczenie szkoleniowe. Zajęcia były prowadzone przez portugalskich pracowników i działaczy kultury. Międzynarodowa grupa szkoleniowa składała się z edukatorów, którzy prowadzili spotkania w języku angielskim i portugalskim (z tłumaczeniem).  Pracują oni w różnych instytucjach kulturalnych – nowoczesnych muzeach, stowarzyszeniach, pracowniach artystycznych.

Dzięki temu zróżnicowaniu uczestników, szkolenie stworzyło świetną okazję do zawodowego networkingu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także do opowieści o systemach pracy w zagranicznych instytucjach kultury. Uczestnicy przez 5 dni aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, rozwijali swoje umiejętności społeczne, interpersonalne, interkulturowe i również językowe. Oprócz doskonalenia efektywnej komunikacji w języku angielskim, w którym głównie prowadzony był kurs, uczestnicy poznali również podstawowe zwroty w języku portugalskim, a także dowiedzieli się sporo na temat portugalskiej tradycji, kultury i życia codziennego. 

Samo szkolenie miało wyjątkowo praktyczny charakter oparty na analizie wydarzeń, projektów, sposobie pracy, licznych ćwiczeniach i zadaniach. Podczas szkolenia poznaliśmy m.in. metody pracy w zagranicznych instytucjach kultury, sposoby pracy z osobami dorosłymi oraz możliwościami dotarcia i zaangażowania osób dorosłych i osób należących do grup wykluczonych (w tym m.in. z niepełnosprawnościami oraz migrantami). Niewątpliwie była to ogromna dawka wiedzy, umiejętności,  inspiracji, przemyśleń i nowej energii do pracy. 

Organizatorzy szkolenia zadbali również o to by uczestnicy poznali miasto, zorganizowali dla nich wieczory z przewodnikiem po najbardziej charakterystycznych miejscach w Lizbonie. Poniżej zamieszczamy film ze szkolenia, a o tym co nas zachwyciło, czego się dowiedzieliśmy i co zamierzamy wprowadzić w działania naszej instytucji dowiedzą się Państwo na spotkaniu podsumowującym 22 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali kameralnej Kina Światowid. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz również

Zapisz się do newslettera