Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Elbląska Liga Tańca wraca po wakacjach

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi nieregularnego transportu osób w ruchu krajowym na potrzeby CSE „Światowid” w Elblągu w związku z realizacją projektu „Szkoła młodych geniuszy”

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi nieregularnego transportu osób w ruchu krajowym na potrzeby CSE „Światowid” w Elblągu w związku z realizacją projektu „Szkoła młodych geniuszy” (NP.261.1.2017) Zamawiający, tj. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że jako najkorzystniejsza we wszystkich częściach zamówienia wybrana została oferta firmy:

NOIR Sp. z o.o., Pl. Dworcowy 3a/E, 82-300 Elbląg

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta uzyskała następującą punktację w kryteriach oceny ofert:

Cena: 60 pkt.

Wiek pojazdów: 40 pkt.

Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

 

Oferta firmy NOIR Sp. z o.o. jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania. Oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Elbląg, 21.02.2017 r. 

 

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna