Instruktor ds. plastyki

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zatrudni instruktora ds. plastyki. 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest nie tylko placówką kultury w tradycyjnym pojęciu, ale też instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. To samorządowa instytucja kultury, której siedzibą jest Elbląg, a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie instruktora ds. plastyki min. 2 lata
 • umiejętności techniczne i plastyczne;
 • umiejętności współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów;
 • kreatywność i otwartość na nowe pomysły;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 • rzetelność, sumienność i obowiązkowość;
 • umiejętność pracy w zespole i w dynamicznych warunkach;
 • gotowość do elastycznego czasu pracy;
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • zaangażowanie.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą bądź osobami dorosłymi;
 • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja i prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi;
 • projektowanie i wykonywanie scenografii na imprezy organizowane prze CSE Światowid;
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • realizacja zatwierdzonego planu pracy;
 • organizacja konkursów i plenerów plastycznych;
 • popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie plastyki, w tym organizacja wystaw w CSE Światowid.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny wraz z opisową koncepcją zajęć;
 • CV z informacjami o wykształceniu, kwalifikacji i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia lub działalności;

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres praca@swiatowid.elblag.pl lub osobiście w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 15.04.2022 r.

CV musi zawierać dane umożliwiające kontakt z wybranym kandydatem.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą 82-300 Elbląg Pl. Jagiellończyka 1, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz do przyszłych rekrutacji".

Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie www.portel.pl,

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1.

 

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: daneosobowe@swiatowid.elblag.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku KP.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Zapisz się do newslettera