Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

OFSS "...czy to jest kochanie?" 2018

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Kompetentny wolontariusz 2014

KOMPETENTNY WOLONTARIUSZ

Termin realizacji: kwiecień-grudzień 2014

Realizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” w Elblągu

 

 

 

 

 

Projekt „Kompetentny wolontariusz” realizowany będzie poprzez trzy moduły szkoleniowe:

1) Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Praca wolontarystyczna na rzecz osób starszych, jej uwarunkowania.

2) Pierwsza pomoc przedmedyczna

3) Metody i techniki arteterapeutyczne stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Oprócz wiedzy teoretycznej wolontariusze będą uczestniczyli w ćwiczeniach, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać podczas codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi w trakcie realizacji całego projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------

Ad. 1) Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Praca wolontarystyczna na rzecz osób starszych, jej uwarunkowania (8 godzin).

Galeria zdjęć z pierwszych zajęć: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/wolontariusze-wystartowali/

Galeria zdjęć z zajęć: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/wolontariusz-w-teorii/

Zakres programowy tego modułu:

  • Niepełnosprawność – podstawowe pojęcia oraz specyfika poszczególnych rodzajów  niepełnosprawności .
  • Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
  • Sposób komunikowania się osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
  • Włączanie osób niepełnosprawnych w otwarte społeczeństwo.
  • Praca wolontarystyczna z osobami starszymi i jej uwarunkowania. Potrzeby i oczekiwania osób starszych, jak wykorzystać ich wiedzę i umiejętności.

Ad.2 ) Pierwsza pomoc przedmedyczna (3 godziny)

Moduł ten obejmować będzie podstawowy zakres wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, uwzględniający sytuacje spotykane podczas wykonywania pracy wolontarystycznej.  

Z uwagi na małą liczbę godzin szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, realizowane przez wykwalifikowanego ratownika medycznego będzie miało charakter wprowadzenia do tematu, kompendium wiedzy.

Ad.3) Metody i techniki arteterapeutyczne stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi (8 godzin)

Arteterapia jako funkcja sztuki sięga do podstawowych form autoekspresji. Metodę tą może stosować każdy, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu zdrowia. W pracy z osobami  z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz starszymi bardzo często korzysta się z arteterapii. Dlatego też w ramach naszego szkolenia młodzież pozna w praktyczny sposób metody z zakresu technik  plastycznych (ceramika, papieroplastyka, malarstwo, rysunek, itd.), muzykoterapii oraz teatroterapii.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi przez wykwalifikowanych szkoleniowców i terapeutów.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie praktyka wolontariuszy podczas 8. Międzynarodowych Spotkań Artystycznych.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna