Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Klub Aktywnego Seniora - spotkanie brydżowe

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Myśleć jak Einstein

Od 1 września rozpoczuna się realizacja projektu pn.  "Myśleć jak Einstein".

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pasłęk, której jednostką podległą jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród 44 uczniów (18 dziewczyn i 26 chłopców) w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, ICT, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy w zespole). Projekt zakłada również doskonalenie umiejętności i kompetencji 10 nauczycieli w zakresie budowania zespołu, podniesienia umiejętności ICT oraz umiejętności pracy metodami aktywnymi, a także rodziców i prawnych opiekunów uczniów, dzięki którym efekty projektu będą bardziej trwałe. Cel ten osiągniemy m.in. poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne (np. warsztaty Matematyka na co dzień), językowe (np. przedstawienie teatralne w języku angielskim), ICT (np. warsztaty z grafiki komputerowej) oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności (np. warsztaty Sprawny umysł) czy innowacyjności (np. warsztaty Bussines star). Zorganizujemy szkolenie dla nauczycieli, podczas którego będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz poznawać metody kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole). Działania Projektu będą również skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”.

Projekt będzie realizowany w okresie od.01.09.2018 do 30.09.2019.

Chcemy przekonać uczestników projektu, że każdy, podobnie jak Einstein, może zostać geniuszem i może osiągnąć sukces,bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.

Projekt „Myśleć jak Einstein” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki

  • video-iconREGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE "MYŚLEĆ JAK EINSTEIN"Pobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna