Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

Światowid

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuletyn

A A A


menu

Galeria

SztukaTERRiA 2017

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Mówią o nich (nie tylko) w mieście!

Projekt będzie skierowany do wszystkich grup wiekowych i skupi się głównie na promowaniu patriotyzmu w życiu codziennym, oddziałującym na społeczność w małej ojczyźnie. Wskaże, iż łącznikiem pomiędzy teraźniejszością a przyszłością jest pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, zaś między przeszłością a teraźniejszością - troska o lepsze jutro.
W ramach projektu  - z pomocą mieszkańców Elbląga i mniejszych miejscowości regionu - powstanie film pn. „Zwyczajnie nadzwyczajni”. Przybliży on sylwetki osób (żyjących obecnie, ale również w przeszłości) działających lokalnie na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historycznego małej ojczyzny, rozwoju edukacji wśród dzieci i młodzieży, odkrywania i budowania tożsamości lokalnej i narodowej czy kształtowania postaw obywatelskich. Dodatkowo powstaną pocztówki i wystawa poświęcona lokalnym patriotom codzienności. Ponadto dzieci, młodzież i dorośli z Elbląga oraz miejscowości o utrudnionym dostępie do edukacji i kultury wezmą udział w warsztatach z zakresu digitalizacji oraz wolontariatu. Zaangażujemy ich do udziału w przygotowaniu naszego cyklicznego, międzynarodowego festiwalu dla osób niepełnosprawnych oraz projektowego działania - Historycznego Happeningu, w ramach którego odbędzie się premiera filmu, spotkania z historykami oraz lokalnymi patriotami codzienności, a także otwarcie wystawy. Odwiedzi ona różne instytucje w regionie, zaś film zostanie wyemitowany w mediach, a także udostępniony szkołom oraz w internecie.

W każdej małej ojczyźnie żyły - w przeszłości dalekiej i bliskiej, ale również wciąż żyją - osoby, które poprzez swoje zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej zasługują na miano „lokalnego patrioty codzienności”. Wiedzę na temat ich czynów należy utrwalać w pamięci, przekazywać następnym pokoleniom i z dumą ją rozpowszechniać. Projekt przyczyni się do popularyzowania tej wiedzy, ale również propagowania wśród społeczeństwa idei patriotyzmu codziennego. Różnorodność form i metod działań projektowych pomoże w poznaniu bohaterów małej ojczyzny, którzy nie królują na okładkach czasopism, a często dokonują spektakularnych czynów.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji wolnej CC BY-SA Creative Commons 3.0. Zgodne są z zaleceniami i wytycznymi specyfikacji technicznej dostępności treści w sieci - WCAG 2.0 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012.

***

Do 11 sierpnia można przekazywać nam materiały, na podstawie których powstanie film dokumentalny „Zwyczajnie nadzwyczajni” oraz wystawa.

- Film przybliżać będzie sylwetki i historie wszystkich tych, których zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych, ale też jednostek w naszym mieście i regionie, była i jest niezwykła, godna zapamiętania, naśladowania i szacunku – dodaje Urszula Zajko-Olejniczak. – Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców Elbląga i regionu, którzy znają i widzą w swoim otoczeniu takich lokalnych „patriotów codzienności” oraz pamiętają tych już nieżyjących, aby podzielili się z nami informacjami, opisami i fotografiami dotyczącymi tych ludzi.

Zebrane informacje posłużą jako materiał do przygotowania filmu i wystawy poświęconej „zwyczajnie nadzwyczajnym”. Mogą to być osoby, które działają na rzecz potrzebujących, organizują wydarzenia kulturalne i sportowe, integrują mieszkańców, edukują, wspierają dzieci i młodzież, promują ideę wolontariatu i pracują na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody naszego regionu. Premiera filmu dokumentalnego oraz otwarcie wystawy pt. „Zwyczajnie nadzwyczajni” odbędą się podczas Historycznego Happeningu.

Wszyscy, którzy chcieliby przekazać spisane historie, fotografie lub inne materiały dokumentalne dotyczące „zwyczajnie nadzwyczajnych” mogą zrobić to osobiście w CSE „Światowid” przy Placu Jagiellończyka 1 w Elblągu (pok. 44 C), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urszula.olejniczak@swiatowid.elblag.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Centrum Spotkań Europejskich  "Światowid", Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Organizatorzy proszą o podanie kontaktu do siebie - numeru telefonu lub adresu e-mail.

 Materiały zbierane są do 11 sierpnia. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone.Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (55) 611-20-89.

 Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego ekipy Truso.TV, w którym o inicjatywie opowiada Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid."

 

***

Warsztaty z digitalizacji dla dzieci i młodzieży

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza dzieci i młodzież elbląskich szkół oraz szkół w naszym regionie do udziału w bezpłatnych warsztatach z digitalizacji. 

CSE Światowid zaprasza zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich w Elblągu oraz miejscowości w naszym regionie do udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu digitalizacji.

Warsztaty mają na celu rozbudzenie wyobraźni i kreatywności oraz poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii. Podczas zajęć uczestnicy pod okiem fachowców zapoznają się z nowoczesną metodą tworzenia i wykorzystywania zasobów wirtualnych muzeów i archiwów oraz poszerzą wiedzę o wyjątkowych mieszkańcach naszego regionu. Uczniowie i nauczyciele będą mogli zobaczyć proces skanowania w technologii 3D, prezentacje obróbki komputerowej materiałów ze skanowania i gotowych obiektów, a przede wszystkim wezmą udział w  „wycieczce” po wirtualnych muzeach pełnych informacji o naszej małej ojczyźnie. Podczas zajęć uczestnicy sami spróbują swoich sił w digitalizacji przy pomocy skanera 3D.

Warsztaty z digitalizacji odbędą się w ramach projetu "Mówią o nich (nie tylko) w mieście!" realizowanego w ramach ogólnopolskiego Programu "Patriotyzmu Jutra", który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Zajęcia odbędą się w siedzibie CSE Światowid  przy placu Jagiellończyka 1 w Elblągu. Prowadzone będą nieodpłatnie w terminach 2, 3, 4 października br. w dwóch cyklach dziennie do wyboru, rozpoczynających się o godz. 8.30 i godz. 11.00.  Na zgłoszenia czekamy do 26 września. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udziela Urszula Olejniczak pod nr tel.: (55) 611-20-89. 

 

Projekt finansowany ze środków MHP w ramach Programu "Patriotyzm Jutra 2017"

***

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach realizacji projektu pt. "Mówią o nich (nie tylko) w mieście!"zaprosiło do udziału w bezpłatnych warsztatch z digitalizacji dzieci i młodzież szkół w naszym regionie. W dniach 2-4 października w naszych progach gościliśmy uczniów elblaskich szkół: SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, II LO, Zespołu Szkół Akademickich jak również uczniów Gimnazjum w Tolkmicku i SP w Milejewie. Pracownicy działającej przy Światowidzie Regionalnej Pracowni Digitalizacji poprowadzili zajęcia warsztatowe dla ponad 300 uczniów i ponad 40 nauczycieli, podczas których uczestnicy zapoznali się z nowoczesną metodą tworzenia i wykorzystywania zasobów wirtualnych muzeów i archiwów oraz zobaczyli sam proces skanowania w technologii 3D, prezentacje obróbki komputerowej materiałów ze skanowania i gotowych obiektów. Podczas zajęć uczniowie sami próbowali swoich sił w digitalizacji przy pomocy dwóch typów skanera 3D.

 

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków MHP w ramach Programu "Patriotyzm Jutra 2017"

 

 

 

***

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, zaprasza na film dokumentalny pt. "ZWYCZAJNIE NADZWYCZAJNI" oraz wernisaż towarzyszącej wystawy fotograficznej. A wszystko to poświęcone jest wyjątkowym mieszkańcom Elbląga i naszego regionu.

Dobiega właśnie końca realizowany przez CSE Światowid projekt pt. "Mówią o nich (nie tylko) w mieście!", finansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, którego ideą jest promowanie postaw prospołecznych i tzw. patriotyzmu codzienności w ramach ogólnopolskiego Programu "Patriotyzmu Jutra 2017". Program służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządowymi z Elbląga i regionu, powstał film dokumentalny przedstawiający sylwetki 12 "Zwyczajnie Nadzwyczajnych". Są to osoby, które w wyjątkowy sposób zapisały się w historii naszej lokalnej społeczności i warte są zaprezentowania jak największemu gronu odbiorców ale przede wszystkim, to postaci którymi warto inspirować się w życiu codziennym.

Dla młodego pokolenia będzie to niezwykle ciekawa lekcja historii i wiedzy o naszej społeczności podana w bardzo atrakcyjny i nowatorski sposób. Premierze filmu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy fotograficznej prezentującej "Zwyczajnie Nadzwyczajnych".

Emisja filmu i spotkanie z twórcami oraz bohaterami filmu odbędzie się w dużej sali Kina "Światowid" 30.11.2017 o godz. 11:00

Wstęp wolny.

Rezerwacji miejsc można dokonać pod numerem telefonu (55) 611 20 77 lub na adres mailowy: urszula.olejniczak@swiatowid.elblag.pl  do dnia 29 listopada.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna