Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Elbląskie Noce Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

Światowid

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuletyn

A A A


menu

Galeria

Interpretacja rzeczywistości w Galerii Nobilis

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Mówią o nich (nie tylko) w mieście!

Projekt będzie skierowany do wszystkich grup wiekowych i skupi się głównie na promowaniu patriotyzmu w życiu codziennym, oddziałującym na społeczność w małej ojczyźnie. Wskaże, iż łącznikiem pomiędzy teraźniejszością a przyszłością jest pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, zaś między przeszłością a teraźniejszością - troska o lepsze jutro.
W ramach projektu  - z pomocą mieszkańców Elbląga i mniejszych miejscowości regionu - powstanie film pn. „Zwyczajnie nadzwyczajni”. Przybliży on sylwetki osób (żyjących obecnie, ale również w przeszłości) działających lokalnie na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historycznego małej ojczyzny, rozwoju edukacji wśród dzieci i młodzieży, odkrywania i budowania tożsamości lokalnej i narodowej czy kształtowania postaw obywatelskich. Dodatkowo powstaną pocztówki i wystawa poświęcona lokalnym patriotom codzienności. Ponadto dzieci, młodzież i dorośli z Elbląga oraz miejscowości o utrudnionym dostępie do edukacji i kultury wezmą udział w warsztatach z zakresu digitalizacji oraz wolontariatu. Zaangażujemy ich do udziału w przygotowaniu naszego cyklicznego, międzynarodowego festiwalu dla osób niepełnosprawnych oraz projektowego działania - Historycznego Happeningu, w ramach którego odbędzie się premiera filmu, spotkania z historykami oraz lokalnymi patriotami codzienności, a także otwarcie wystawy. Odwiedzi ona różne instytucje w regionie, zaś film zostanie wyemitowany w mediach, a także udostępniony szkołom oraz w internecie.

W każdej małej ojczyźnie żyły - w przeszłości dalekiej i bliskiej, ale również wciąż żyją - osoby, które poprzez swoje zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej zasługują na miano „lokalnego patrioty codzienności”. Wiedzę na temat ich czynów należy utrwalać w pamięci, przekazywać następnym pokoleniom i z dumą ją rozpowszechniać. Projekt przyczyni się do popularyzowania tej wiedzy, ale również propagowania wśród społeczeństwa idei patriotyzmu codziennego. Różnorodność form i metod działań projektowych pomoże w poznaniu bohaterów małej ojczyzny, którzy nie królują na okładkach czasopism, a często dokonują spektakularnych czynów.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji wolnej CC BY-SA Creative Commons 3.0. Zgodne są z zaleceniami i wytycznymi specyfikacji technicznej dostępności treści w sieci - WCAG 2.0 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012.

***

Do 11 sierpnia można przekazywać nam materiały, na podstawie których powstanie film dokumentalny „Zwyczajnie nadzwyczajni” oraz wystawa.

- Film przybliżać będzie sylwetki i historie wszystkich tych, których zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych, ale też jednostek w naszym mieście i regionie, była i jest niezwykła, godna zapamiętania, naśladowania i szacunku – dodaje Urszula Zajko-Olejniczak. – Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców Elbląga i regionu, którzy znają i widzą w swoim otoczeniu takich lokalnych „patriotów codzienności” oraz pamiętają tych już nieżyjących, aby podzielili się z nami informacjami, opisami i fotografiami dotyczącymi tych ludzi.

Zebrane informacje posłużą jako materiał do przygotowania filmu i wystawy poświęconej „zwyczajnie nadzwyczajnym”. Mogą to być osoby, które działają na rzecz potrzebujących, organizują wydarzenia kulturalne i sportowe, integrują mieszkańców, edukują, wspierają dzieci i młodzież, promują ideę wolontariatu i pracują na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody naszego regionu. Premiera filmu dokumentalnego oraz otwarcie wystawy pt. „Zwyczajnie nadzwyczajni” odbędą się podczas Historycznego Happeningu.

Wszyscy, którzy chcieliby przekazać spisane historie, fotografie lub inne materiały dokumentalne dotyczące „zwyczajnie nadzwyczajnych” mogą zrobić to osobiście w CSE „Światowid” przy Placu Jagiellończyka 1 w Elblągu (pok. 44 C), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urszula.olejniczak@swiatowid.elblag.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Centrum Spotkań Europejskich  "Światowid", Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Organizatorzy proszą o podanie kontaktu do siebie - numeru telefonu lub adresu e-mail.

 Materiały zbierane są do 11 sierpnia. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone.Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (55) 611-20-89.

 Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego ekipy Truso.TV, w którym o inicjatywie opowiada Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid."

 

***

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna