Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

63. OKR - eliminacje

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

KLUB AKTYWNEJ MŁODZIEŻY

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. w partnerstwie Stowarzyszenia Kulturalnego „Viva art” będącego liderem partnerstwa, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz nieformalnej grupy młodzieży, która wykazała ogromną inicjatywę, aby powstał projekt Klubu. W związku z tym do współpracy z  młodzieżą zapraszamy profesjonalnych partnerów, wszelkie instytucje, firmy, przedstawicieli różnych zawodów i osoby indywidualne chętne aby wesprzeć realizację młodzieżowych inicjatyw od strony merytorycznej, organizacyjnej i finansowej.
Jak powstał projekt?
To sama młodzież okazała się katalizatorem do tego, aby stworzyć projekt, za pośrednictwem którego młodzi ludzie będą mogli rozwijać swój potencjał w zakresie umiejętności realizacji młodzieżowych inicjatyw oraz wdrażać w życie swoje pomysły, potrzeby, ujawniać kreatywność i aktywność, ukierunkowaną na rozwój – własny i swojego otoczenia.
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat, mieszkającej w Elblągu i okolicznych miejscowościach. Jego celem jest zwiększenie aktywności młodzieży w zakresie partnerskiego i twórczego udziału w życiu lokalnym, rozwój ich potencjału w zakresie aktywnego realizowania pomysłów i potrzeb, a także otwarcie środowiska lokalnego na pomysły i potrzeby młodzieży. W okresie od czerwca do grudnia 2018 r. młodzież będzie mogła być pomysłodawcą i podejmie się zrealizować przy współpracy środowiska lokalnego kilka inicjatyw społecznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia rozwijające zainteresowania i umiejętności młodzieży, m.in. w zakresie organizacyjnych podstaw inicjatyw młodzieżowych, autoprezentacji i tworzenia wizerunku, rękodzielnictwa, muzyczno – wokalnym, zdrowego odżywiania i grafiki komputerowej.

Młodzież, która chciałaby należeć do Klubu, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: urszula.olejniczak@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznego pod nr  55  611 20 70, a także osobistego w siedzibie CSE „Światowid” przy Placu K. Jagiellończyka 1. Czekamy w godz. 8:00-16.00, osoba kontaktowa Urszula Olejniczak.

UWAGA! Na zgłoszenia czekamy do 14 maja, a ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji wkrótce.

Realizatorzy projektu:

Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna