Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Klub Aktywnego Seniora - brydż

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Akademia Nauki i Kreatywności

 

Projekt "Akademia Nauki i Kreatywności” będzie realizowany w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawową i Oddziałem Przedszkolnym im. Kaprów Polskich w Suchaczu prowadzoną przez Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy. Projekt rozpocznie się w lipcu 2018 roku i trwać będzie do września 2019 roku. W Projekcie uczestniczyć będzie 39 uczniów (14 dz. I 25 chł.), 14 n-li (14 n-lek i 2 n-li) oraz prawni opiekunowie uczniów (39 rodziców). Celem projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne (np. warsztaty Matematyka na co dzień), przyrodnicze (np. eksperymenty), językowe (np. przedstawienie teatralne w języku angielskim), ICT (np. warsztaty z grafiki komputerowej) oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności (np. warsztaty Sprawny umysł), innowacyjności (np. warsztaty Bussines star). Większość zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem metody KREATOR kształcącej umiejętności pracy w zespole. W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne. W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Zorganizujemy dla nich szkolenia doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole). Działania Projektu będą również skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. Chcemy przekonać uczestników projektu, że sukces może osiągnąć każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.

Projekt „Akademia Nauki i Kreatywności” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

******

 

****

12 i 26 października odbyły się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Akademia Nauki i Kreatywności". Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

****

27 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchaczu po raz pierwszy przyjechali na zajęcia pozaszkolne do Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Uczestniczyli w różnych warsztatach - ruchowych usprawniających myślenie, technik i narzędzi kreatywnego myślenia oraz w warsztatach z cyklu "innowacyjny świat". Byliśmy też w Muzeum Archeoglogiczno - Historycznym w Elblągu. Był to bardzo intenstywny, ale twórczy dzień. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

*****

Za nami pierwsza kreatywna wycieczka. 13 listopada odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zabawa na interaktywnej wystawie wciągnęła nas na kilka godzin. Eksponaty miały nie tylko charakter rozrywkowy, ale przede wszystkim edukacyjny.
 Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

*****

17 listopada w CSE Światowid odbyły się kolejne zajęcia pozaszkolne. Tym razem dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających kreatywność, na których projektowały szyld własnej firmy, na zajęciach tanecznych ćwiczyły podstawowe kroki tańców nowoczesnych a na grafice komputerowej poznały program canva i projektowały kartki świąteczne. Z dużym aplauzem spotkały się także warsztaty ruchowe z elementami x-boxa oraz plastyczne, na których powstawały prawdziwe arcydzieła z gliny.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna