Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Wystawa "Pracownia nr 6"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Zasady współpracy CSE „Światowid” z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

2016-03-18,

Kategoria : Współpraca z NGO

Na podstawie Uchwały XIII/298/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu otrzymało dotację podmiotową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku w wysokości 30.000 zł.

W związku z powyższym dokonano następującego podziału środków:

- 25.000 zł na współorganizację zadań na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”.

W roku 2016 priorytetowo wspierane będą działania o zasięgu ponadlokalnym, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Wnioski o współorganizację mogą być składane:

a) w terminie podstawowym – do 15 kwietnia 2016 r.

b) w terminie dodatkowym – do 31 sierpnia 2016 r.

Termin dodatkowy składania wniosków uruchomiony będzie w miarę wolnych środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych.

Szczegółowe zasady oraz dokumenty dotyczące aplikowania dostępne są w załącznikach do tego artykułu.

- 5.000 zł na organizację szkoleń, warsztatów realizowanych przez CSE „Światowid” w Elblągu dla liderów NGO, animatorów społecznych oraz  fundowanie nagród w konkursach współorganizowanych przez CSE – zadania o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Drukuj

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna