Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Targi Seniora "Teraz My"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Program współpracy CSE "Światowid" w Elblągu z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018

2015-07-17,

Kategoria : Współpraca z NGO

Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i CSE stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych.

 

Program obejmuje współpracę CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze kultury i sportu.

Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy CSE z  organizacjami pozarządowymi oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

 

Współpraca ma formę współorganizacji przedsięwzięć. Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego do współpracy.

 

Współorganizacja odbywać się będzie w formie pokrycia części kosztów organizacji przedsięwzięć - najbliższy termin aplikowania – 31 sierpnia 2017 roku.

Drukuj

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna